- Ukoliko društvo želi da se razvija, mora graditi principe o tome kako da se ta oblast afirmiše, posebno briga o zaštiti najsiromašnijih porodica, tako da ovaj segment sistema zaštite porodice predstavlja u jednom obliku borbu protiv siromaštva društva, što je jako bitno. Ne mogu sve porodice omogućiti sebi iste uvjete; ne treba praviti razlike da li živimo u jednom kantonu ili drugom. Jednostavno, želimo napraviti kvalitetniji zakon jer je postojeći sistem zaštite porodica s djecom nepravičan, fiskalno neodrživ i nosi značajne diskriminacije, prije svega po mjestu življenja. U zavisnosti od mjesta življenja, možete ostvariti određena prava ili ne, kao i visinu prava - istakao je Drljača.

Novim zakonom, pojasnio je, želi se jednoobrazno urediti dječiji doplatak u Federaciji Bosne i Hercegovine - da oni koji su siromašni i čiji je prosjek primanja po članu domaćinstva manji od 20 posto, ostvare prava na dječiji doplatak. U tom smislu je Federacija i preuzela finansiranje ovog doplatka i to će otprilike biti stavka od 30 miliona KM godišnje, što je značajan iznos, ali i veoma bitna oblast koju svi trebamo podržati - potcrtao je.

Prema njegovim navodima, zakon regulira dva osnovna prava - pravo na dječiji dodatak i na naknadu porodiljama koje nisu u radnom odnosu, dok bi ostala, takozvana izvedena prava, bila regulisana kantonalnim zakonima.

Prema Nacrtu, pravo na dječiji doplatak ima dijete staro do 18 godina (eventualno starosti do okončanja redovnog školovanja, što još nije definisino) čiji prihodi po članu domaćinstva ne prelaze 20 posto od prosječne plaće u FBiH ostvarene u prethodnoj godini. Dijete mora ispunjavati i uvjete da ne ostvaruje neka druga prava koja se finansiraju iz budžeta.

Finansiranje iz kantonalnih budžeta

Kad je riječ o naknadama porodiljama koje nisu u radnom odnosu, cilj je da jednobrazno u Federaciji iznose otprilike 30 posto od prosječne plaće, da se isplaćuju 12 mjeseci, a da ih mogu ostvariti porodilje koje su na birou i one koje se redovno školuju. To pravo će se finansirati iz kantonalnih budžeta.

Treće pravo koje se spominje, a nije predmet ovog zakona, jeste naknada porodiljama koje su u radnom odnosu. One će nastaviti ostvarivati prava po važećim propisima, do donošenja zakona, a nakon toga će njihova prava biti regulisana propisima o radno-pravnom statusu i o zdravstvenopm osiguranju.

Nacrt zakona o podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH uređuje i pitanje Dječije nedjelje, što se odnosi na skup mjera i aktivnosti koje se poduzimaju s ciljem implementacije Konvencije o zaštiti djeteta.

Iskorak u reformi socijalne politike

Naglašavajući da budućnost jednog društva zavisi od budućnosti djece, ministar Drljača očekuje da će ovaj zakon podržati Parlament, kao i nevladine organizacije te ostale društvene strukture tokom javne rasprave.

- Ovo je sistemski zakon i javna rasprava treba da pruži eventualne primjedbe, sugestije i prijedloge kako bi uslijedila faza finalizacije u procesu donošenja zakona, kako bi bio učinjen značajan iskorak u reformi socijalne politike, a posebno u oblasti zašitite porodica s djecom - ističe ministar Drljača.

Javna rasprava o Nacrtu zakona treba da traje 30 dana. Prema zvaničnoj najavi, nakon Sarajeva, vrlo brzo će biti održana u Mostaru, Zenici, Tuzli i Bihaću.

Prijedlozi, sugestije i primjedbe će biti analizirani, a potom će kantonima biti dostavljen sačinjeni tekst. Po nihovom izjašnjenju, tekst će razmotriti Federalna vlada koja će utvrditi prijedlog zakona i u toj formi ga proslijediti Parlamentu na konačno odlučivanje.