Riječ je o prvoj tranši sredstava makrofinansijske pomoći na osnovu Sporazuma o kreditnoj liniji između Evropske unije i Bosne i Hercegovine, navedeno je u saopćenju Centralne banke Bosne i Hercegovine (CBBiH).

Centralna banka Bosne i Hercegovine (CBBiH) izvršit će raspodjelu prema procentima utvrđenim u Memorandumu o razumijevanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine na način da će 61,5 posto novca biti raspoređeno za Federaciju Bosne i Hercegovine, 37,5 posto za RS i jedan posto za Brčko distrikt Bosne i Hercegovine.

Memorandum o razumijevanju između Evropske unije i Bosne i Hercegovine potpisan je s ciljem pružanja makrofinansijske pomoći zemljama u okviru proširenja i susjedstva, u kontekstu krize uzrokovane pandemijom COVID-19. Bosni i Hercegovini je na raspolaganju makrofinansijska pomoć u iznosu do 250 miliona eura u obliku zajma. Ova pomoć Evropske unije dolazi uz resurse koje je zemlja dobila od međunarodnih finansijskih institucija i bilateralnih donatora kao podršku ekonomskoj stabilizaciji i programu reformi.