Prema obrazloženju Agencije za reviziju privatizacije, tokom 2022. godine došlo je do velikog broja zahtjeva nadležnih institucija u FBiH za pokretanje postupaka revizije privatizacije više privrednih društava. Nakon njihovog razmatranja, zaključeno je da je za neka privredna društva potrebno što prije pokrenuti reviziju privatizacije i samim tim izaći iz okvira već usvojenog Plana rada Agencije za 2022. godinu.

Izmijenjenim planom za ovu godinu je, uz revizije u 13 privrednih društava i dvije banke, sada obuhvaćeno još 11 privrednih društava (Hepok d.d. Mostar, Centralno grijanje Tuzla, Vinarija Ljubušku, Bosnalijek d.d. Sarajevo, fabrike duhana Mostar i Sarajevo, Hotel Igman, Energoinvest Comet d.d. Sarajevo, Konfekcija Borac d.d. Travnik, UTP Dinara Bosansko Grahovo, Satex d.j.l.), te Depozitna banka d.d. Sarajevo.