Uzurpiranje hidropotencijala, dodao je on, također je prisutno i iz Buškog jezera za HE Orlovac u Hrvatskoj, te HE Trebinje i HE Dubrovnik 1, kao nespornog prava Bosne i Hercegovine na svoj udio.

Đonlagić smatra da to nije isto što i pitanje utvrđivanja međudržavne granice na rijeci Drini ili sukcesije, nasljedstva imovine SFRJ, nego kontinuirano prisvajanje naših prava na proizvedenu energiju. Otimanje električne energije, podvukao je, i danas je na sceni.

- Na bazi hidropotencijala udio Bosne i Hercegovine je iz HE Zvornik 49,8 posto, a iz HE Bajina Bašta 67 posto. S druge strane 50 posto iz HE Orlovac od 1974. godine i prisvajanja kompletnog agregata u HE Dubrovnik od 1994. godine - tvrdi on.

Đonlagić  je kazao da je aktuelizirano sa krajem 2018. godine, dug Srbije za prisvojenu bh. električnu energiju, iz navedene dvije hidroelektrane iznosi bruto oko 4,8 milijardi eura (74.000 GWh) te da to iznosi oko 88 miliona eura godišnje.

Ukupni dug Hrvatske, kazao je Đonlagić, sa 2018. godinom, iznosi bruto 1,16 milijardi eura.

- Svekupno, radi ilustracije, električna energija koju nam otimaju dvije susjedne države odgovara potrošnji električne energije u cijeloj Bosni i Hercegovini za sedam godina. Srbija i Hrvatska izbjegavaju ovu temu, jer su svjesni obaveza prema Bosni i Hercegovini, prema međunarodnim standardima za granične rijeke i hidropotencijal - kazao je Đonlagić.

Naglasio je da se ne radi o tzv. naknadama za potopljeno zemljište, što je poseban vid naknada, nego o korištenju i otimačini hidropotencijala druge, suverene države, Bosne i Hercegovine.