Četvrtak, 29.02.2024.

Doneseni zaključci: Nastaviti sa istragama u zavodima, izmijeniti Zakon o inspekcijama...

Zadužuje se Vlada FBiH da pripremi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o inspekcijama u FBiH kojima će se formirati inspektorat za socijalnu i dječiju zaštitu, u čijoj nadležnosti bi bio, između ostalog, i inspekcijski nadzor nad radom ustanova socijalne zaštite, čiji je osnivač Federacija BiH

19:41- Završeno je zasjedanje Kolegija Zastupničkog doma Paralamenta FBiH, a time je okončana i cjelodnevna sjednica Doma, kojem su prisustvovali i predstavnici roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, a na kojem je usaglašeno više zaključaka. U prvom redu naloženo je da mjerodavna tijela nastave s istražnim radnjama o nehumanom i etički neprihvatljivom postupanju sa štićenicima, i o postojanju koruptivnih radnji i krivičnih djela počinjenih kroz različite oblike zloupotrebe službenog položaja tokom obavljanja službene dužnosti.

Zadužuje se Vlada FBiH da pripremi Parlamentu FBiH i dostavi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o o preuzimanju prava i obaveza osnivača nad ustanovama socijalne zaštite FBiH u dijelu koji se tiče organa upravljanja i rukovođenja, na način da u ustanovama sicijalne zaštite upravljačku strukturu čini samo upravni odbor sastavljen od tri člana, od kojih će jedan biti predstavnik srodnika, predstavnik uposlenika i peredstavnik stručne osobe, kao i u dijelu zakonskog reguliranja i uspostavljanja socio-medicinskih standarda za smještaj, tretman i boravak osoba sa intelektualnim teškoćama u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač FBiH.

Zadužuje se Vlada FBiH da pripremi prijedlog izmjena i dopuna Zakona o inspekcijama u FBiH kojima će se formirati inspektorat za socijalnu i dječiju zaštitu, u čijoj nadležnosti bi bio, između ostalog, i inspekcijski nadzor nad radom ustanova socijalne zaštite, čiji je osnivač Federacija BiH. 

Zadužuje se Vlada Federacije BiH da izradi tekst zakona o zaštiti mentalnog zdravlja, kojim će se, između ostalog, urediti prevencija i rano otkrivanje smetnji u mentalnom zdravlju, prava i obaveze u zaštiti mentalnog zdravlja, medicinksa mjera kod lica sa smetnjama mentalnog zdravlja, povjerljivost podataka iz medicinske dokumentacije i evidencije lica sa smetnjama mentalnog zdravlja, socijalna inkluzija i život u zajednici, kao i druga pitanja od značaja za zaštitu zdravlja.  Zatim, poziva se Dom naroda da hitno usvoji Nacrt zakona kojim će se utvrditi kategorija "roditelji njegovatelji", a i Vladu FBiH da nakon toga hitno usvoji prijedlog zakona.

Zadužuje se Vlada Federacije BiH da kroz programe zapošljavanja osigura jačanje kadrovske strukture i zapošljavanje stručnog kadra u ustanovama socijalne zaštite čiji je osnivač Federacija BiH.  Zaključeno je da se do 12. decembra održi sastanak predstavnika Vlade i nadležnih ministarstava sa predstavnicima Vijeća i udruženja roditelja.

Zadužuje se Federalno ministarstvo rada da i socijalne politike da hitno pristupi izradi jedinstvenog registra djece sa poteškoćama u razvoju i invaliditetom i interresorno uvezivanje tri oblasti - zdravstvo, socijalna zaštita i obrazovanje.

18:03 - U ovom trenutku predsjedavajući Zastupničkog doma Mirsad Zaimović je zaključio današnju raspravu ove tematske sjednice. Uslijedit će sastanak Kolegija kojem će prisustvovati i prestavnici roditelja, a na kojem će se usaglasiti zaključci.

17:55 - Salko Zildžić (SDA) učestvujući u raspravi je kazao kako mu se ne sviđa što se na sjednici pokušava relativizirati odgovornost. 

- Ovdje je pitanje odgovornosti jasna. Zna se zašto je odgovoran menadžment, nadzorni i upravni odbor, ministar, vlada pa i mi. Ne vidim da je neko postavljao pitanje, da li je bilo zlostavljanja djece u Zavodu Pazarić, već se priča o kriminalu, tužilaštvo neka kaže posljednju riječ o tome naravno. To je opasna priča, opasno krivično djelo i sada se o tome šuti. Priča se o nekim građevinama. Zanima me da li je Tužilaštvo pokrenulo istragu.  Zanima me kada su nastale fotografije, je li to bilo zlostavljanje...  Moramo znati kada se dešavalo. Znam da je jedna od fotografija stara više od pet godina. Ko je tada bio odgovoran? - pita Zildžić. 

17:38- Zastupnica Jasmina Zubić (SDP) je tokom rasprave kazala kako je u budućnosti neophodno fokus staviti na formiranje dnevnih centara gdje bi roditelji mogli smještati svoju djecu sa poteškoćama u razvoju, a ne da ih odvode u zavode poput Pazarića. Naglašava da se reforme u ovoj oblasti moraju provoditi i da se moraju ispravljati nedostaci koje su pronađeni u kontrolama zavoda. 

17:26 - U daljnjem toku rasprave govorio je i zastupnik Asim Kamber (SDA) koji je kazao da od kršenje prava djece, da li zdrave ili djece sa poteškoćama, nema težeg društvenog delikta i to je najteža manifestacija socijalne diskriminacije.

- Po mom mišljenju kadrovski kolateral je smjena direktora Redžepa Salića. Smatram da bismo morali reducirati zaključke koje su danas predložili klubovi. Treba utvrditi odgovornost za ono što je učinjeno, i to treba da urade nadležni organi. Zatim, utvrditi trenutno stanje u svim ustanovama socijalne zaštite. Naime, danas smo čuli od direktora Zavoda Drin da im nedostaje 54 uposlenika. Pa kako opstaje ta ustanova u kojoj nedostaje toliko ljudi? Znači, jedan od glavnih problema je nedostatak stručnog kadra - rekao je Kamber. 

17:05- Zastupnica Sanela Prašović (SBB) je uključivši se u raspravu o ustanovama socijalne zaštite u Federaciji BiH s fokusom na Zavod Pazarić na početku kazala kako se izvinjava roditeljima što je prvo javnost vidjela slike štićenike vezane u Zavodu Pazarić, smatra da je zastupnica Ćudić te fotografije najprije treba proslijediti Tužilaštvu KS. 

-  Na ovoj sjednici se treba fokusirati na to da se roditeljima omogući da skrbe o svojoj djeci i kako urediti stanje u Zavodu Pazarić i drugim zavodima.  Mislim da pokušavamo na određen način da bježimo da se pogledamo u lice i da govorimo iskreno. Odgovornost ne može biti samo na jednom ministru, dva, bez premijera FBiH Fadila Novalića. Nije ništa sprečavalo ni Drljaču ni Novalića da poduzimaju reforme u ovom sektoru. I to je velika. istina. Treba da Drljača i Novalić idu u paketu sa ostavkama, oni su direktno odgovorni za stanje u Pazariću. Drljača je na manipulativan način na sjednici Vlade FBiH gurnuo da se govori o smjeni direktora uz upravni i nadzorni odbor. Direktor Salić je bio prvi uzbunjivač, i to ne tajni, već javni. Kakvu poruku nam Vlada šalje sa smjenom Salića? Ako progovorite da nešto nije uredu i da ima kriminala, mi ćemo vam skinuti glavu. Naglašavam kako Vesko Drljača više nikada ne bi trebalo da obavlja niti jednu javnu funkciju, ali i Novalić- rekla je Prašović. 

16:53- Za riječ se javila i zastupnica Adisa Kokić Hinović (SDA) koja je rekla da u dosadašnjem toku sjednice nije bilo riječi, odnosno, nisu dati odgovori da li su štićenicima u Zavodu Pazarić davane pogrešne dijagnoze. I upitala je zašto nema izvještaja o donacijama koje su u priteklom periodu dobijale i druge socijalne ustanove, a ne samo Zavod Pazarić. 

16:36- Zastupnik Hamdija Abdić (SDA) je u svom izlaganju predložio da svi zastupnici od sebe izdvoje najmanje po 1.000 KM kako bi se štićenicima u zavodima kupile određene potrepštine. On je i napravio tabelu u kojoj bi zastupnici trebali da stave svoj potpis i koliko novca izdvajaju. 

- Smatram da svako od nas može izdvojiti najmanje 1.000 KM jer nismo puno u proteklom periodu radili, pa samim tim ni zaradili sve plaće koje smo dobili. Na prošloj sjednici sam bio suzdržan kada se glasalo o tome da li odmah raspravljati o stanju u Zavodu Pazarić ili sačekati sve potrebne informacije, sada vidim da sam tada pravilno postupio. Jer, danas smo mnogoo toga korisnog čuli - rekao je Abdić. 

16:19 - Zastupnica Sabina Ćudić je odgovarajući Zaimoviću kazala kako je on rad Parlamenta pretvorio u realyti i da nikada neće saznati o čemu je na ranije održanoj sjednici htjela diskutirati i čiju odgovornost tražiti, jer tačka o kojoj govori Zaimović je zapravo fiktivna. Zaimović je na to kazao kako samo treba pogledati stenogram sa prošle sjednice. 

16:13 - Predsjedavajući Zastupničkog doma FBiH Mirsad Zaimović je replicirajući Ćudić kazao kako se gnuša njenog izlaganja koje je počela od odgovornosti ministarstava. 

- Sada ste krenuli od ministarstava, a na prošlom obraćanju ste se fokusirali samo na upravne i nadzorne odbore, a niste spominjali ministra Drljaču, čuvali ste "šestorku" - kazao je izrevoltirani Zaimović. 

VEZANI TEKSTZaimović otvoreno: Kolegice Ćudić, Drljaču niste spominjali jer ste čuvali "šestorku" u Sarajevu

16:04- Učestvujući u raspravi Sabina Ćudić (Naša stranka) koja je i plasirala u javnost šokantne fotografije na kojima se nalaze vezani štićenici Zavoda Pazarić, kazala je da su se na današnjoj sjednicu iskristalisale dvije stvari, i to ko je odgovoran i kako dalje. Ona je imala zamjerke za federalna ministarstva obrazovanja i nauke i pravde, jer se njihovi predstavnici nisu obratili zastupnicima, a institucije su koje su odgovorne za rad ustanova socijalne zaštite. 

- Nadzor nad stručnim radom i zakonitostima zavoda vrše četiri ministarstva, rada i socijalne politike, pravde, zdravlja i obrazovanja. Pitam gdje su predstavnici ministarstva obrazovanaja i pravde. Nisu se udostojili da kažu koju riječ, ali su nam poslali svoje izvještaje - rekla je Ćudić. 

Kazala je da ne vidi razlog zašto se o zavodima nije raspravljalo na prošloj sjednici kada je u javnost iznijela fotografije o vezivanju štićenika, jer današnja nije donijela potpune informacije. 

15:45-Zastupnik Osman Ćatić (SDA) je u svom obraćanju kazao kako je za stanje u Zavodu Pazarić u 99 posto slučajeva odgovoran menadžment. 

- Ono što me žalosti, kada pogledamo strukturu zaposlenih, jeste njihov nedovoljan broj.  Iščitavajući materijale pred sjednicu, vidio sam da je u 99 posto slučajeva za situaciju u Zavodu odgovoran menadžment. Znači, upravljačke strukture su odgovorne i trebaju da odgovaraju. Mogu reći da od početka niti jedan direkor te ustanove nije bio iz Stranke demokratske akcije. Da su bili, bila bi mnogi veća hajka. Fotografije o vezivanju štićenika su čuvane više od godinu dana i trebamo znati ko ih je snimio, kada i ko je vezivao djecu - rekao je Ćatić. 

On je iznio i zaključke Kluba SDA navodeći kako se od Tužilaštva Kantona Sarajevo traži da ispita navode o nehumanom postupanju sa štićenicima. Zatim, da se izradi registar djece sa poteškoćama u razvoju, ali i da se što prije donese zakon roditelj-njegovatelj. 

15:18 - Azra Hadžić - Bećirspahić (SBB) u svom obraćanju,  uputila je poziv ministru Vesku Drljači da podnese ostavku. 

-Ministre Drljača, kriminalne radnje i malverzacije u Zavodu Pazarić su se dogodile za vašeg  mandata i vi iz moralnih, principijelnih i ljudskih razloga  trebate podnijeti ostavku. Također, tražimo od Sabine Ćudić da kaže ko joj je dao fotogafije, kada i ko je vezivao djecu za krevete i radijatore - rekla je Hadžić-Bećirspahić. 

VEZANI TEKST - Zastupnica SBB-a tražila od stranačkog kolege, ministra Drljače, da podnese ostavku

15:05 - Nakon pauze, nastavljeno je zasjedanje Zastupničkog doma. Zastupnica Meliha Bijedić je poručila kako je vrijeme je za reformski proces.

-  Prizori čiji smo bili svjedoci više nikada ne smiju ponoviti. Treba zaposliti stručni kadar u ustanovama socijalne zaštite. Nažalost, moram kazati da učenik sa posebnim potrebama koji je uključen u redovno školovanjem, je prepušten sami sebi. Roditelji djece s posebnim potrebama nemaju adekvatnu podršku od države, i ako je imaju dobiju je od nevladine organizacije. To se mora promijeniti - kazala je Bijedić. 

14:13 - Nakon što su na sjednici završena izlaganja o stanju u zavodima Pazarić, Drin, Bakovići , Zavodu za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo i Zavod Ljubuški, Mirsad Zaimović, predsjedavajući Zastupničkog doma Parlamenta FBIH je dao pauzu. 

13:52- Ines Kavalec, predsjednica Udruženja "Dajte nam šansu" se vrlo emotivno obratila zastupnicima zatraživši da se barem na minut stave u položaj rodtelja djece sa poteškoćama.

- Da li biste vi ostavili svoje dijete u Zavod Pazarić? Ostavljate nam da živimo od invalidnine koja je 403 KM i zato jesmo tretirani kao socijalni slučaj, ili da se prisilno odreknemo svoje djece, ostavljajući ih u Zavod Pazarić. Tokom dosadašnjih izlaganja mi nismo čuli ko je odgovoran. Mislim da ima imalo morala, da bi ministar trebalo da podnese ostavku - naglasila je Kavalec obračajući se federalnom ministru rada i socijalne politike, Vesku Drljači,  a čije su riječi popraćene aplauzom.

13:37 -  Psihijatar Zlatko Kalabić, jedan od članova Komisije za zaštitu osoba sa duševnim smetnjama Ministarstva zdravstva koja je radila nadzor u Zavodu Pazarić 2014. i 2019. godine,  kazao je na današnjoj sjednici Zastupničkog doma kako se mora obratiti pažnja na njihove izvještaje, a ne da oni završe u ladicama.

- Ono što je navedeno 2014. godine da nije valjalo, mogli smo bukvalno prepisati u izvještaj iz ove godine. I da se nije dogodilo ova priča sa Zavodom Pazarić, vjerovatno bi se isto moglo napisati i tamo neke 2023. godine. Kontrolom je ustanovljeno da nema dovoljno stručnog osoblja. Razgovarali smo i sa štićenicima. Nisu spominjali torturu, poput vezivanja. Kazali su da je to bilo prije, ali da je kratko trajalo. Nadamo se da će izvještaj na 39 strana neko pročitati - kazao je Kalabić.

13:22-  Samir Suljagić, direktor Centra za socijalni rad Kantona Sarajevo, je kazao da je imao potrebu da se kao profesionalac obrati paralmentarcima, jer je na čelu ustanove čijih je 116 korisnika centra smješteno u Zavodu Pazarić, a oko 300 njih u ustanovama socijalne zaštite.

- Nije jednostavno jedno dijete smjestiti a zatim ne voditi nikakvu brigu. Zatražili smo informaciju o stanju u Zavodu s akcentom na sigurnost. Za svakog korisnika se mjesečno uplaćuje 1.050 KM i nedopustivo je da i jedan korisnik bude gladan. Informisani smo da korisnici nisu gladni, da Zavod ispunjava sve obaveze prema svojim korisnicima - rekao je Suljagić.

13:05 - U ovom trenutku zastupnicima se obraća Jasminka Džumhur, ombudsmen za ljudska prava u Bosni i Hercegovini. Naglasila je da se mora donijeti zakon koji će urediti oblast ustanova socijalne zaštite. Da se mora krenuti od toga kako su te ustanove registrirane. 

- Zavod Pazarić je registriran kao ustanova za smještaj djece i omladine do 25 godina, a tamo takva kategorija ne dominira. Mi ne znamo koliko košta smještaj štićenika u ustanove socijalne zaštite - rekla je Džumhur. 

VEZANI TEKST - Salić: Oni koji su me smijenili žele ućutkati moj govor o kriminalu, Zavod je blokiran

12:45 - Najviše pažnje u sali izazvao je svojim izlaganjem Redžep Salić, razriješeni direktor Zavoda Pazarić koji je kazao da oni koji su ga smijenili zapravo žele ušutkati njegov govor o kriminalu. 

- Sudski procesi koji se vode blokirali su Zavod i kada bi sada Paralment FBiH donio odluku o doniranju milion KM, mi taj novac ne bismo mogli koristiti jer se mora čekati završetak sudskih procesa. Štićenici su u najgorem položaju do sada. Počinjeni kriminal doveo je Zavod u najteži položaj do sada. Oni koji su me smijenili žele ućutkati moj govor o kriminalu  - rekao je Salić. 

12:20 - Dževad Šuško, direktor Zavoda za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo je kazao da se situacija sa Zavodom Pazarić negativno reflektirala da ostale ustanove socijalne zaštite u FBiH i da će trebati vremena da se vrati povjerenje u zavode.

12:09 - Prisutnima se obratio i Adis Ramić, direktor Zavoda Drin iz Fojnice koji je ukazao da osnivanje ovakvih zavoda na periferijama gradova pokazuje zapravo kakav je odnos društva prema korisnicima ovih ustanova. Naglasio je da zavodu u ovom trenutku nedostaje 54 uposlenika različitih profila. 

12:00 - Sada Parlament izvještava Snježana Bodnaruk, sekretar Ministarstva zdravstva FBiH. 

-Mi kao ministarstvo nemamo nadležnosti koje se tiču finansijskih tokova u ustanovama socijalne zaštite, niti kod imanovanja upravnih i nadzornih odbora. To provodi Ministarstvo rada i socijalne politike, a konačnu riječ daje Vlada FBiH - rekla je Bodnaruk.

Podsjetila da je Komisija za zaštitu osoba sa duševnim smetnjama kontroliraka Zavdo Pazarić 2014. godine kada su uočeni nedostaci, a među kojima je  nedostatak kvalitetnog stručnog kadra. Da je ponovno nadzor bio 2019. godine na kojem su samo potvrđene zamjerke evidentirane 2014. godine. 

Dodala je da je Ministarstvo imalo nenajavljenu kontrolu u Zavodu nakon slika plasiranih u javnosti na kojima je nehumano postupanje sa štićenicima Zavoda. Kazala je da je tokom kontrole razgovarano sa štićenicima, ali da nije primjetno nehumano postupanje sa štićenicima. 

11:49 -U toku je podnošenje izvještaja Veska Drljače, federalnog ministra rada i socijalne politike. On je taksativno nabrojao sve do sada poznato javnosti, a vezano je za zaključke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koji se odnose na Zavod Pazarić. Podsjetio da je Vlada FBiH naložila ulazak inspekcija, Finansijske policije, Porezne uprave kako bi se uvidjelo da li je bilo nepravilnosti u radu

- Ustanovljeno je da je bilo određenih nepravilnosti. A i ranije je Ministarstvo zaprimilo obavještenja da ima sumnjivih radova za gradnju jednog od objekata - rekao je, između ostalog, Drljača. 

On je kazao kako su analize pokazale da u zavodima nedostaje stručnog kadra. 

11.30 - U prepunoj sali Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine počela je tematska sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Tema je stanje u zavodima Pazarić, Drin, Bakovići, Zavodu muške djece i omladine, i Zavodu Ljubuški.

Prisutni su direktori ovih zavoda, predstavnici upravni i nadzorni odbori, predstavnici roditelja. Prisutna je glavna tužiteljica Kantona Sarajevo Sabina Sarajlija.

Mirsad Zaimović je iznio hronologiju koja je dovela do današnje tematske sjednice. 

- Ovaj Paralment je poslije dugo vremena  raspravljao o izvještajima ova četiri zavoda. Stigli su izvještaji bez pristisaka, inicijativa. Stavljeni su na dnevni red četvrte redovne sjednice. Ovo iznosim jer se stekao se utisak da većina u Paralmentu želi izbjeći raspravu o ovoj problematici.  Prava dilema je bila da li u tom trenutku raspravaljati o ovoj tematici ili da pripremimo materijala i pozovemo sve aktere. Ovo danas je rezultat glasanja onih ljudi koji su željeli ovakav redoslijed. Mnogi smo se našli povrijeđenim jer smo uradili sve, i predstavljeni smo kao ljudi koji ne žele voditi brigu o jednoj od najugroženijih kategorija stanovništva u našoj zemlji - rekao je Zaimović. 

U nastavku sjednice uvodne riječi će imati predstavnici tri resorna ministarstva. 

Faktor pratite putem aplikacija za Android i iOS.
Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook i Twitter.
Zabranjeno je prenošenje sadržaja bez odobrenja redakcije. Kontaktirajte nas na redakcija@faktor.ba.
Vezani tekstovi
Više iz kategorije
Najnovije Najčitanije Na vrh