- Mi smo do sada na Univerzitetskom kliničkom centru (UKC) Tuzla dobijali podloge i briseve, uzimali uzorke od građana i materijal za testiranje odnosili na UKC. Tako je bilo sve dok nam nisu rekli da podloga i briseva više nema - kaže Bijedić.

Ko vrši nabavku

On ističe da nikada nije bilo riječi o tome da domovi zdravlja u TK nabavljaju taj materijal, nego je to radio UKC i Zavod za javno zdravstvo TK, kada stigne donacija.

Direktor UKC-a Vahid Jusufović kaže da je ova ustanova skladištila dio transportnih podloga i briseva Doma zdravlja Tuzla, ali da oni nemaju obavezu da ustupaju svoj materijal.

- Niko mi nije skrenuo pažnju da im nestaje taj materijal. Ja ne mogu kupiti nešto i dati drugoj ustanovi, ali bih im mogao posuditi jer mi smo za svoje potrebe na vrijeme kupili. Osnivač UKC-a je Vlada TK, a Doma zdravlja Tuzla je Grad. Nisu se smjeli dovesti u situaciju da ostanu bez toga - kaže Jusufović.

Zavod za javno zdravstvo TK dobijao je donacije na početku pandemije, a među njima je bila i određena količina transportnih podloga i briseva, koji su dijeljeni domovima zdravlja i UKC-u te su ih zdravstvene ustanove mogle bez posebne procedure distrubuirati među sobom. Međutim, donacija već neko vrijeme nema i sve se mora na vrijeme kupiti.

Hitan postupak

Ministrica zdravstva TK Dajana Čolić svojim ličnim angažmanom jučer je nabavila 1.900 transportnih podloga i briseva, a na taj način je za 13 domova zdravlja u TK kupljeno vrijeme potrebno za završetak nabavke.

- Onaj ko pruža neku zdravstvenu uslugu mora nabaviti potrebna sredstva. Domovi zdravlja uzimaju briseve i moraju imati sve što je za to potrebno. U Tuzli je to nestalo zato što je najveći dom zdravlja u TK, situacija nije ništa bolja ni u preostalih 12 - kaže ministrica Čolić.

Dodaje da je svim domovima zdravlja u TK jučer upućen dopis u kojem im se nalaže da hitno izvše nabavke. U TK svrhu svaki dom zdravlja ima pravo da nabavku izvrši direktrnom pogodbom, jednom godišnje, a iznos ne smije biti veći od 6.000 KM.

- Iz tekuće rezerve u budžetu TK izdvojeno je 1,3 miliona za zdravstvene ustanove za nabavku svih potrebnih sredstava za rad u vrijeme pandemije. Novac im je dodijeljen, sada hitno trebaju provesti nabavku - zaključila je Čolić.