VEZANI TEKST - Zastupnici usvojili dopune zakona koje sprječavaju povećanje plaća funkcionera i budžet BiH za ovu godinu

Od prisutnih 15 delegata, za predloženi budžet glasalo je osam delegata, pet delegata je bilo protiv, a dva suzdržana.

Prethodno se većinom glasova odlučilo da se Budžet BiH razmatra po hitnom postupku. Za hitni postupak je glasalo osam delegata, a sedam ih je bilo protiv. Delegat Šefik Džaferović (Stranka demokratske akcije) je kazao da je protiv hitne procedure kada je u pitanju budžet, "zato što postoje neke stvari koje bismo željeli da popravljamo kroz ovaj budžet".

U srijedu je ovaj zakonski dokumenet usvojen u Zastupničkom domu.

Ukupni prihodi, primici i finansiranje institucija BiH u okviru budžeta za 2023. godinu iznose 1.315.400.000 KM, što predstavlja povećanje za 241,8 miliona KM u odnosu na budžet institucija BiH za 2022. godinu.

U Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH se tražilo da se Zakonom o plaćama u institucijama BiH definira da će se plate imenovanih i izabranih zvaničnika koje imaju obračunski koeficijent iznad 8,0 obračunavati uz primjenu osnovice od 535 KM, dok bi za ostale državne službenike i zvaničnike sa nižim koeficijentima došlo do povećanja osnovice na 600 KM.