Na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa 32  glasa "za" delagati su usvojili Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2020. godinu. Budžet iznosi 4.954.392.401 KM i u odnosu na važeći budžet je veći za 83 posto, odnosno, 2,25 milijardi KM.

Osnovni razlog uvećanja budžeta je integracija Federalnog zavoda PIO u budžet FBiH. 

Delegati su imali mnoštvo primjedbi na predloženi budžet, a naročito što je ponovo pred ovim Domom bio po hitnom postupku.  Kritike su se odnosile na nedovoljno planiranih sredstava za obrazovanje, zbog nezaposlenost, odlaska ljudi iz zemlje, lošeg stanja u zdravstvu...

Hadis Jusić (SDA)  je kazao da je budžet  ogledalo politike, ali da u njemu ne vidi Unsko-sanski kanton iz kojeg dolazi.

- Smatram da je kanton u kojem živim zapostavljen s viših nivoa vlasti. Svi znamo da USK ima dva velika problema. To su migrantska kriza sa jedne strane i iseljenje domicilnog stanovništva s druge strane. Znam da budžet nije mogao riješiti te probleme, ali trebalo je naći volje da se barem pokuša. Drago mi je da ima uvećanja za poljoprivredu, kao i za sektor zdravstva - rekao je Jusić. 

Delegat Jasmin Duvnjak je u ime Kluba Bošnjaka kazao da su svjesni političkih prilika ili neprilika u kojima djeluje Dom naroda i da su dali podršku budžetu. 

- Ali očekujemo od Vlade FBiH da planiranje budžeta za naredne godine ide kroz redovne parlamentarne postupke . Ne želimo da nas dovode u stresne situacije kada je riječ o usvajanju ovako važnih dokumenata - rekao je Duvnjak i dodao kako je krajnje vrijeme da se počne sa procedurom imenovanja izvršne vlasti, a što će osigurati kvalitetniji i redovniji rad Parlamenta FBiH. 

Usvojeni su i prateći zakoni za budžet, Zakon o izvršavanju Budžeta FBiH za 2020. godinu , kao i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o budžetima u FBiH. Usvojen je i Zakon o trezoru FBiH, kao i Zakon o doprinosima.

Na današnjoj sjednici podršku je dobio i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice. Prihvaćen je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH , kao i Nacrt zakona o sudskoj policiji u FBiH. 

Pred kraj sjednice delegati su još jednom izrazili ogorčenost što niti jednog ministra nije bilo kod razmatranja jednog broja tačaka. Zvog svega je predsjedavajući Tomislav Martinović odlučio prekinuti sjednicu.