Prvo je "za" je glasao 31 delegat, 16 je bilo protiv, dok je jedan suzdržan. Igor Stojanović je tražio pojedinačno izjašnjavanje. 

Nakon pojedinačnog izjašnjavanja "za" je bilo 32, protiv 15 i tri su bila suzdržana.

Prethodno je Zakon usvojio i Zastupnički dom FBiH.

Donošenje tog zakona, poznatijeg kao "korona zakon", predloženo je kako bi se jednom sinhoniziranom akcijom prepoznale sredine na području Federacije BiH koje su najviše pogođene pandemijom.

Zakon predviđa subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja, obustavu obračuna i plaćanje zatezne kamate na javne prihode, prekid svih upravnih, parničnih, vanparničnih i izvršnih postupaka za vrijeme stanja nesreće, kao i uspostavu Garancijskog fonda.

Propisuje ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit i ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti.

Za primjenu ovog zakona planirano je 500 miliona KM u fondu za stabilizaciju privrede, a to je predviđeno usvojenim rebalansom ovogodišnjeg budžeta FBiH.

Prihvaćen je i prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja Federacije po Sporazumu o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za hitni projekat za COVID-19 za BiH, kao i prijedlog odluke o zaduženju u okviru instrumenta MMF-a za brzo finansiranje.