O izvještaju nije bilo mnogo rasprave, jedino je delegat Aner Žuljević, kazao da je neophodan novi pristup u reformi pravosuđa budući da Visoko sudsko i tužilačko vijeće ne opravdava svojim učincima ulogu u toj oblasti, naprotiv.

Prije izvještaja o VSTV-u, o kojem se u Federalnom parlamentu ne glasa već samo "prima k znanju", delegati su glasali i nisu dali većinsku podršku izvještaju o poslovanju BH Gasa d.o.o. Sarajevo za 2017. i 2018. godinu.

Odobrili su, međutim, izvještaj o realizaciji Plana poslovanja JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo za 2018.

Većinom glasova su na današnjoj sjednici odobreni također nacrti zakona o elektronskom potpisu i privrednim društvima, kao i  Nacrt zakona o podršci porodicama s djecom u FBiH te Nacrt zakona o reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca.

Za razliku od tih akata, većinsku podršku nije dobio Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima FBiH.