Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti:

Portal Faktor.ba na temu primanja delegata u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH i imenovanih savjetnika, zlonamjerno i grubo manipulira mišljenjem javnosti u Federaciji BiH.

Naime, Dom naroda Parlamenta Federacije BiH među rijetkim je, a možda i jedina institucija vlasti u BiH koja na svojoj službenoj web stranici ima podatke o primanjima delegata, imenovanih savjetnika te sekretara Doma koji je rukovodeći državni službenik.

VEZANI TEKST -Evo koliko su delegati Doma naroda FBiH naplatili u prva tri mjeseca ove godine

Nažalost, transparentnost koju Dom naroda Parlamenta Federacije BiH pokazuje na ovaj način pojedini mediji zloupotrebljavaju tako što dostupne podatake koriste na tendenciozan način, bez dodatnih provjera. Među ostalim, prešućuju kako se Dom naroda Parlamenta Federacije BiH popunjava iz kantonalnih skupština. Dakle, delegati u Domu naroda ujedno su i zastupnici u skupštinama kantona. Iako rade dvostruki posao, za njega, po vlastitom izboru, primaju plaću ili u Domu naroda ili u skupštinama kantona iz kojih su izabrani u Dom naroda Parlamenta Federacije BiH.

Nisu dakle u pitanju nikakve dvostruke plaće i primanja nego obavljanje dužnosti delegata i zastupnika na način koji je propisao Ustav Federacije Bosne i Hercegovine i zakoni.

Prilikom objave, nije naveden broj sjednica kantonalnih skupština niti broj sjednica radnih tijela, komisija i odbora u čijem radu također učestvuju delegati u Domu naroda, ujedno i zastupnici u kantonalnim skupštinama. Predstavljanjem javnosti da su primanja u Domu naroda Parlamenta FBiH tek dio primanja delegata u ovom domu, zlonamjerno se manipulira javnost. Novinari koji kreiraju ovakve objave, imaju obavezu poznavati prvenstveno ustavnu poziciju Doma naroda Parlamenta FBiH kao i zakone koji reguliraju statuse izabranih dužnosnika, a ne na zlonamjeran način prikazati primanja delagata u Domu naroda.

Među objavljenim i neprovjerenim je i informacija o broju savjetnika kojih je u Uredu predsjedavajućeg angažirano troje, a ne petero kako je objavljeno. To su isti mediji nedavno i sami objavili te su najnovijom objavom demantirali sami sebe. Inače, u Uredu predsjedavajućeg Doma naroda nema niti jednog raspoređenog državnog službenika ni namještenika, a savjetnici obavljaju poslove vezane za Ured.

Bitno je naglasiti da Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine redovno zasjeda i u vrijeme COVID-19 pandemije te je usvojio niz kvalitetnih akata koji se tiču svih građana u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Od broja sjednica smatramo važnijim njihov dnevni red, dok je broj donesenih zakona mjerilo kvantiteta, a ne kvaliteta rada bilo kojeg zakonodavnog tijela. Dom naroda opredjeljen je za opciju kvalitete zakonskih rješenja, a ne kvantiteta od kojeg niko neće imati koristi.