Ocijenjeno je da su zbog curenja informacija, posebno kod provođenja posebnih istražnih radnji, istrage u pojedinim predmetima propale.

- Nisu se mogli prikupiti dokazi koji su bili od ključne važnosti za provođenje postupka i bez kojih nastavak postupka nije bio moguć – poručeno je.

Dok se u Banjoj Luci danas obilježava jubilej, 30 godina MUP-a RS-a, na kojem visoke zvanice ne štede riječi hvale za pripadnike policije RS-a, istovremeno, nosioci tužilačkih funkcija u ovom entitetu su poručili da se suočavaju sa brojnim opstukcijama prilikom vođenja istraga i prikupljanja dokaza, tvrdeći da one dolaze iz redova pojedinih pripadnika MUP-a RS-a i pojedinih nosilaca političkih funkcija.

- Dovodi se u pitanje preduzimanje radnji iz nadležnosti tužilaštava i nemogućnost ostvarivanja osnovne funkcije, a to je otkrivanje i gonjenje učinilaca krivičnih djela – saopćeno je nakon sastanka.

Zaključeno je i da neprimjerene napade, učestale pritiske i iznošenje neistina, tužioci ne mogu tolerisati, te su pozvali na sankcionisanje odgovornih.

Napadi na tužioce u RS-u posebno su bili izraženi u proteklih nekoliko dana, tokom istrage o ubistvu načelnika Sektora kriminalističke policije PU Prijedor Radenka Bašića koji je ubijen 21. aprila, a najglasniji u kritikama bio je član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik.

Iz tužilaštva tvrde da su uspješni u većini krivičnih predmeta onoliko koliko su uspješne policijske agencije i druga tijela u otkrivanju krivičnih djela i njihovih počinilaca, te u prikupljanju relevantnih informacija, podataka o dokazima i dokaza nužnih za uspješno pokretanje i vođenje krivičnih postupaka.

- Plasiranjem neistinitih i neprovjerenih informacija koje se odnose na rad tužilaca, sprovođenje istraga i otkrivanje i gonjenje učinilaca krivičnih djela, stvara se takva percepcija javnosti da tužilaštva ne rade i da su jedini krivci za sve kriminalne radnje koje se vrše na području RS-a i BiH - istakli su tužioci.

Posebno su se osvrnuli i na sve češću praksu, da službena lica ne prijavljuju krivična djela u koja posumnjaju ili im svjedoče, a na šta ih obavezuju ustav i zakoni.

- Dosadašnji pokazatelji govore da se ova obaveza službenih i odgovornih lica gotovo ne poštuje, dobrim dijelom opstruiše, a kršenje zakonskih propisa se pravda -  poručeno je nakon tužilačkog kolegija.