Po ovoj odluci, koja se zasniva na krajnjoj potrošnji prema prijavama PDV-a, Federaciji BiH pripada 62,94 posto prihoda s jedinstvenog računa, a Republici Srpskoj 33,51 posto, dok Brčko distriktu pripada fiksni iznos od 3,55 posto.

UIO BiH zadužena je za sprovođenje ove odluke koja stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u Službenom glasniku BiH, navodi se u saopćenju Upravnog odbora UIO BiH .