- Mene je obradovala situacija, koja je kroz informacije vidljiva, da nakon potpisivanja Sporazuma o readmisiji sa Pakistanom, kojeg je Predsjedništvo iniciralo, je došlo do smanjenja broja migranata koji dolaze u BiH. Mnogi ti iz Pakistana smatraju da će čim uđu u BiH biti deportirani nazad. Ili ne ulaze ili brzo odlaze odavdje – kazao je Dodik.

VEZANI TEKST - Džaferović u Islamabadu: Potpisan sporazum između BiH i Pakistana o vraćanju migranata

Iskazao je Dodik žaljenje zbog ubistva Sarajlije Jasmina Berovića, za koje je osumnjičen migrant iz Maroka Aglaras Hicham.

Sporazum o readmisiji između BiH i Pakistana potpisan je 4. novembra, tokom zvanične posjete predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Šefika Džaferovića i ministra sigurnosti BiH Selme Cikotića Islamabadu.

Sporazum su potpisali Cikotić i ministar unutrašnjih poslova Pakistana Ijaz Ahmed Shah. Zaključivanjem ovog Sporazuma BiH i Pakistan potvrdile su spremnost da se uključe u međunarodne akcije sprječavanja nelegalne migracije, jer se Sporazumom reguliraju pitanja prihvata vlastitih državljana, državljana trećih država i osoba bez državljanstva koje borave na teritoriji ugovorne strane u suprotnosti s njihovim zakonima.

Riječ je o važnom sporazumu za BiH koja je posljednjih godina postala izrazito interesantna zemlja za ilegalnu migraciju na pravcu "balkanske rute" u lancu zemalja preko kojih se odvija proces krijumčarenja osoba, opojnih droga, vozila i drugih vidovi organiziranog kriminala.