- Podržavam održavanje svake sjednice Narodne skupštine na kojoj treba da se pokaže srpsko jedinstvo. Predlažem da Republika Srpska osigura svoj dio sredstava za izbore i da doznači CIK-u - naveo je Dodik na Twitteru.

Ako je to intencija predlagača, dodaje Dodik, onda podržava inicijativu.