- S Rusijom sarađujemo jednako kao što to želimo i sa drugim zemljama, pa i sa SAD-om. Mi nećemo voditi njihove ratove - rekao je Dodik.

No ubrzo je "morao reagovati" nakon što je Ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini izdala saopćenje u kojem je decidno istakla da državna imovina pripada državi BiH, te da lažne pravne tvrdnje vlasti Republike Srpske i odbijanje bh. parlamentaraca iz Republike Srpske da konstruktivno sarađuju sa svojim kolegama na državnom nivou nepotrebno produžavaju rješavanje tog pitanja.

- Dokaz da je RS u pravu kada ne želi da komunicira s onima koji na najgrublji način skrnave Dejtonski mirovni sporazum je ponovljeni stav Ambasade SAD-a o imovini. Pozivajući se na član 1 Ustava, Ambasada SAD-a ga zlonamjerno djelimično citira.

U tom članu se navodi: "Republika Bosna i Hercegovina, čije je zvanično ime od sada 'Bosna i Hercegovina', nastavlja svoje pravno postojanje po međunarodnom pravu kao država, sa unutrašnjom strukturom modifikovanom ovim Ustavom i sa postojećim međunarodno priznatim granicama." Ustav je precizno definisao tu unutrašnju strukturu i kaže: "Bosna i Hercegovina se sastoji od dva entiteta: Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske." I tu je sve jasno napisano - ustvrdio je Dodik.

VEZANI TEKST - Ambasada SAD-a: Državna imovina pripada državi, lažne pravne tvrdnje vlasti RS-a produžavaju rješavanje tog pitanja

Potom je dodao da su pitanje imovine riješili Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH i da sva imovina na teritoriji RS-a pripada isključivo RS-u, kao što i imovina na teritoriji Federacije BiH pripada isključivo Federaciji BiH.

- O tome neće i ne može biti bilo kakve rasprave. Ukoliko neko želi da razbije BiH, onda je nepoštovanje odredaba Ustava najbolji način. Ambasada SAD-a u BiH nije ni pozvana niti ovlaštena od bilo koga da tumači Dejtonski mirovni sporazum, a pogotovo ne Ustav BiH, tako da njihovo mišljenje o imovini nije obavezujuće ni za koga. To je obično mlaćenje prazne slame, što bi rekao naš narod - zaključio je Dodik.