Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić uručila je odluke o dodjeli sredstava predstavnicima 14 udruženja i neprofitnih organizacija u svrhu finansiranja/sufinansiranja projekata iz oblasti inkluzivnog odgoja i obrazovanja za podršku djeci i omladini do 26. godine života.

Za te namjene iz Budžeta Kantona Sarajevo, s pozicije Ministarstva, ukupno je dodijeljeno  582.628,55KM.

Odobrena sredstva udruženja i organizacije su obavezni utrošiti u neposredni odgojno-obrazovni rad s djecom, a realizacija projekata bit će pod kontrolom i monitoringom Ministarstva, navedeno je u saopćenju Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.