Jasno je da je namjera bila stvoriti različite vrste teksta prijedloga budžeta institucija u dva parlamentarna doma s ciljem dodatnog usaglašavanja.Samo prolongiranje usvajanja budžeta, koji u ovom slučaju ne može biti usvojen do sredine avgusta, dokazuje da je krajnja namjera HDZ-a, pomenutim razvlačenjem, u potpunosti onemogućiti izbore.

Time se pokazuje da HDZ u kontinuitetu vrši udar na demokratski institut izbora i produbljuje političku krizu iz svojih stranačkih interesa a na štetu građana i države.