Dobro radi, treba ga smijeniti: HDZ i SBB žele spriječiti imenovanje Isovića na čelo Porezne uprave

objavljeno: 08.02.2018. u 11:41

Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici, između ostalog, trebala bi se baviti imenovanjima čelnih ljudi u Poreznoj upravi FBiH. Na dnevnom redu su prijedlozi razrješenja vršioca dužnosti direktora i zamjenika direktora Porezne uprave FBiH te imenovanje vršioca dužnosti direktora i zamjenika direktora.

Imajući u vidu da je završena konkursna procedura za direktora Porezne uprave FBiH još u decembru te da se može imenovati direktor, jedini logičan zaključak koji se nameće kod nastojanja imenovanja vršioca dužnosti direktora je da se radi o pokušajima smjene Šerifa Isovića. Tačnije, da se radi o nezakonitom onemogućavanju izabranog kandidata da preuzme dužnost direktora.

Konkursna procedura za imenovanje direktora Porezne uprave je završena u decembru. Od osam kandidata najbolje rangirani, odnosno jedini koji je zadovoljio uvjete je Šerif Isović, dosadašnji v. d. direktora.

Agencija za državnu službu FBiH je dala svoje mišljenje u kojem je konstatovano da su ispunjeni uvjeti da se Šerif Isović postavi za direktora.

Direktora i zamjenika direktora imenuje i razrješava Vlada FBiH na prijedlog federalnog ministra finasija. U konkretnom slučaju ne postoji apsolutno nikakvo zakonsko uporište za poništenje javnog konkursa, niti postoji zakonsko uporište za postavljanje vršioca dužnosti direktora, a sve se to našlo na dnevnom redu današnje sjednice Vlade. Ukoliko bi se danas na Vladi tako postupilo, ta odluka bi značila činjenje krivičnog djela propisanog u Krivičnom zakonu FBiH, a u kontekstu kršenja propisa, kolektivnog ugovora o zasnivanju ili prestanku radnog odnosa. Bili bi prekršeni Zakon o državnoj službi FBiH, kao i Zakon o Poreskoj upravi FBiH. Kako Faktor saznaje, Vlada je sa više strana upozorena da ne krši zakone. 

Nezvanično, Šerifa Isovića na čelu Porezne uprave FBiH više ne žele vidjeti HDZ i SBB, zbog toga se i pokušava s manipulacijama, a navodno je već spremno i ime za v.d. direktora Porezne uprave u skladu sa HDZ-ovim i SBB-ovim željama.

Problem sa Isovićem bi mogao biti to što je Porezna uprava počela "čačkati" firme koje su do sada bile zaštićene, a koje su bliske određenim političkim krugovima. Treba podsjetiti da Isović, bar kako sada stvari stoje, ima podršku javnosti, a evidentno je i da je Porezna uprava za njegovog upravljanja tom institucijom, značajno unaprijedila svoj rad i suzbijanje kriminala, poreznih utaja...

Primjera radi, u januaru 2018. godine Porezna uprava FBiH je naplatila 384.715.473 KM javnih prihoda za koje je nadležna, što je za 15.391.835 KM više u odnosu na januar 2017. godine ili iskazano u procentu više za 4,17 posto.