Nakon toga se starta sa brojanjem, nakon čega se vrši skeniranje biračkih spiskova sa redovnih biračkih mjesta.

Kako je iz Centralne izborne Bosne i Hercegovine (CIKBiH) saopćeno, sve spomenute aktivnosti mogu posmatrati posmatrači akreditovani za posmatranje rada Glavnog centra za brojanje koji se nalazi u sjedištu CIK-a BiH u Sarajevu (ul. Danijela Ozme 7).