Ukupni prihodi Telekom Srpske, čiji je većinski vlasnik Telekom Srbije, zaključno sa junom 2020. iznosili su oko 200,73 miliona KM i manji su za 1,7 posto ili za 3,57 miliona KM u odnosu na isti period lani kada su iznosili oko 204,31 milion KM.

Istovremeno, za 1,3 posto ili za 2,39 miliona KM smanjeni su i rashodi Telekom Srpske, na 182,54 miliona KM sa 184,93 miliona KM iz juna prošle godine.

Poslovna aktiva Telekom Srpske na kraju prvog polugodišta 2020. iznosila je oko 1 milijarde i 241 milion KM i za 0,5 posto ili za 6,2 miliona KM je manja u odnosu na kraj 2019. godine.

U tom periodu smanjen je i kapital kompanije za 27,41 milion KM ili za 4 posto, na 654,48 miliona KM sa 681,89 milion KM koliko je iznosio na kraju 2019. godine.

U Telekomu Srpske je na kraju prvog polugodišta 2020. bilo 2.109 uposlenih što je za 11 radnika manje nego godinu ranije.