Kako je istakao  Wood, šef odjela za vladavinu prava pri Delegaciji EU u BiH, Kanton Sarajevo je  model najbolje prakse i treba biti primjer i ostalim kantonima kako se boriti protiv korupcije koja je duboko ukorijenjena ovdje, kroz razne oblike, od birokratske do teške korupcije.

 Istaknuto je da je i zvanični Brisel upoznat o radu Kantonalnog ureda i Tima za borbu protiv korupcije Vlade KS, čiji rad posebno podržavaju. Ta borba je i jedan od prioriteta  ulaska BiH u Evropsku uniju, a koja je u zadnje dvije godine uložila u BiH sedam miliona eura u projekte i aktivnosti protiv svih oblika korupcije.

Kanton Sarajevo je prepoznat i predstavljen i kao dobar primjer nedavno u Beču, na sastanku Komiteta za ljudske dimenzije odakle mu je stigla i podrška za nastavak ove borbe, istaknuto je iz OSCE koji akcenat  djelovanja stavlja na preventivne projekte.

- Od mog dolaska na ovu funkciju tražio sam da se još intenziviraju aktivnosti koje provode Ured i Tim za borbu protiv korupcije, što jasno odražava punu podršku ove Vlade  njegovom radu. Tako su u aprilu ove godine usvojeni Strategija za borbu protiv korupcije KS 2018-2019, Akcioni plan njene provedbe te prezentiran "Registar imenovanih lica u Kantonu Sarajevo" - naglasio je premijer Zolj.

Također, Vlada je dala saglasnost za popunjavanje radnih mjesta kako bi se Ured još kadrovski ojačao. Premijer  ističe važnost potpune depolitizacije tog ureda kao i stav da u njemu rade profesionalni državni službenici, bez političkih uticaja, saopćeno je iz Press službe Kantona Sarajevo.