Rušenje objekta firme "Higijena" na trasi Prve transverzale kreće odmah, na osnovu jutros donesenog pravosnažnog rješenja Općine Centar dok će u narednih 15 dana biti uklonjeni i svi objekti na parceli GRAS-a čime će se, kako je istakao ministar saobraćaja KS Adnana Šteta, do kraja godine od objekata osloboditi prostor od 11.500 metara kvadratnih spremnih za građevinske radove na izgradnji Prve transverzale. Ovo je jedan od zaključaka sa današnjeg sastanka Operativne grupe za izgradnju ove saobraćajnice.

Prema riječima načelnika Općine Centar Nedžada Ajnadžića, uspješno je završena i objavljena parcelizacija trase ove saobraćajnice od Kranjčevićeve do ulice Braće Begić . Žalba firme Penny Plus od strane Općine je odbijena, te je sada upućena prema Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove na dalje postupanje.

Na dnevnom redu sutrašnje sjednice Vlade KS trebali bi se naći dva uspješno okončana predmeta eksproprijacije i upućena prema Skupštini KS , istakao je direktora Zavoda za izgradnju KS Mirza Hulusić. Dodao je da je ovaj Zavod pozitivno okončao sve pregovaračke postupke kada je riječ o ovoj dionici dok su pred općinama Centar i Novo Sarajevo dalji procesi eksproprijacije.

Iz Općine Novo Sarajevo ističu da je izvršena planirana parcelizacija na trase ove saobraćajnice te da nije bilo žalbi u tim postupcima osim žalbi preduzeća Penny Plus na njihovu parcelisanu neizgrađenu parcelu kao i žalba "Željeznica FBIH".

Kako bi se preduhitrio mogući problem zbog električnih instalacija koje napajaj naselja oko ove dionice puta, zakazan je sastanak sa "Elektrodistribucijom" radi pronalaženja rješenja o tom pitanju.

Također, zakazan je sastanka sa Ministarstvom privrede KS radi dogovora oko regulacije potoka koji se nalazi na dijelu trase Prve transverzale.

Od općina je zatraženo da, u svrhu nastavka procesa rješavanja imovinskih odnosa usaglase grunt i katastar na lokalitetima i parcelama predviđene trase.

Za sljedeću sedmicu je najavljeno održavanje sastanka ministrice pravde i uprave KS Lejle Brčić i pravobranioca KS Kemala Karića sa predsjednicom Općinskog suda i šefom zemljišno – knjižnog odjela, kako bi se ubrzala uknjižba prava vlasništva na ugovore, saopćeno je iz Pres službe Kantona Sarajevo.