U 09.30 sati komunalni inspektori za drumski saobraćaj Kantonalne uprave za inspekcijske poslove, prema ranijim najavama ministra saobraćaja KS Muje Fiše, počeli su isključivati Centrotransova vozila sa linija.

Općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić uputio je hitni dopis premijeru Kantona Sarajevo Ademu Zolju, zatraživši da hitno da nalog Ministarstvu saobraćaja i, kao i na području drugih općina (Općina Vogošća, Općina Novo Sarajevo i Općina Novi Grad), firmi Centrotrans izda privremena rješenja za linije koje su u skladu sa zakonom brisane iz registra zbog neodržavanja, do izbora novog prijevoznika za stalno održavanje predmetnih linija.

Ukoliko se ovaj zahtjev ne riješi pozitivno do kraja dana i Ministarstvo saobraćaja ne donese privremena rješenja, čime će se stanovnicima općine Stari Grad osigurati uredan i redovan prijevoz, nadležne općinske službe i Općinski načelnik, koristeći ovlasti iz Statuta i u skladu sa odredbama članova 22. i 24. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije BiH, Centrotransu će izdati privremena rješenja i time, do trajnog rješenja prijevoza putnika, ublažiti agoniju stanovnika općine Stari Grad Sarajevo.

Adem Zolj

Minibuski saobraćaj u općini Stari Grad ne funkcioniše već tri godine. Građani su bili prisiljeni u prethodnom periodu koristiti usluge taksi vozila, pješačiti ili se snalaziti na druge načine na putu do posla, škole, ljekara... Ovaj problem je tim veći jer u Starom Gradu minibuski saobraćaj je primaran, s obzirom na to da se jedino takva vrsta saobraćaja realizuje u padinskim dijelovima. Nezadovoljstvo građana ispoljeno je brojnim zahtjevima i peticijama upućenim Općini Stari Grad u pretodnom periodu.

Općinski načelnik Ibrahim Hadžibajrić i Općinsko vijeće u prethodnom periodu su uputili brojne dopise i zahtjeve prema nadležnom Ministarstvu saobraćaja KS sa prijedlogom rješenja navedenog problema. Nakon što su KJKP "Gras" brisani redovi vožnje na ovim linijama zbog nemogućnosti da ih održavaju, zatraženo je da se drugom prijevozniku – Centrotransu dodijele privremena rješenja do izbora novog prijevoznika.

Ministarstvo saobraćaja nikada nije odgovorilo na ovaj zahtjev, ali je istovremeno dalo pozitivan odgovor i rješenje na iste ovakve zahtjeve stanovnika i mjesnih zajednica sa područja općine Vogošća,  općine Novo Sarajevo i općine Novi Grad gdje su problemi prijevoza riješeni tako što su prijevozniku izdata privremena rješenja.

Općina Stari Grad Sarajevo je, nakon dugogodišnjeg čekanja da Ministarstvo saobraćaja riješi problem prijevoza stanovnika Mahmutovca i Faletića, odlučila da samoinicijativno uspostavi prijevoz na navedenim relacijama i Centrotransu prije šest mjeseci odobri red vožnje Latinska ćuprija – Mahmutovac i Vijećnica – Faletići. Nakon više od šest mjeseci održavanja navedenih linija, Općinsko vijeće razmatralo je informaciju o kvaliteti, uslužnosti i redovnosti obavljanja prijevoza, te istu prihvatilo, kaže se u saopćenju iz Općine Stari Grad.