Od toga, u Sarajevu bilo je 45 pozitivnih, a u Goraždu sedam.