Dječiji dodatak mogu dobiti djeca iz porodica u kojima mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi sedam posto prosječne plate u TK iz 2021. godine. Za porodice sa troje i više djece, po istom osnovu, dječiji dodatak iznosi 48 KM mjesečno po svakom djetetu.

- U odluke su unesena povećanja u budžetu TK za ovu godinu. Naknada za dječiji dodatak je uvećana sa 25 na 30 KM, a za odluku o izdvajanju 48 KM po djetetu u porodicama sa troje i više djece, u budžetu je određeno 600 hiljada KM - rekao je ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Esad Džidić.

Vlada TK utvrdila je iznos jednokratne novčane pomoći za roditelje sa troje i više djece u visini od 1.500 KM. Pravo imaju svi roditelji trećeg i svakog narednog djeteta rođenog u 2021. godini.

Vlada je također donijela odluku o visini jednokratne novčane pomoći za opremu novorođenog djeteta koja iznosi 180 KM. Zahtjev za ostvarivanje prava se može podnijeti u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta, a prijaviti se mogu porodice čiji mjesečni prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25 posto prosječne plaće u TK iz 2021. godine.

Pravo na pomoć na ime prehrane djeteta imaju i nezaposlene majke porodilje, čiji prihod po članu domaćinstva ne prelazi iznos od 25 posto prosječne plaće u TK iz 2021. godine. Pomoć iznosi 90 KM mjesečno po djetetu, isplaćajuje se najduže šest mjeseci, a zahtjev za ostvarivanje prava se može podnijeti u roku od šest mjeseci od dana rođenja djeteta.

Također, djeca iz porodica koje u stanju socijalne potrebe imaju pravo na naknadu za obrok u vrijeme nastave koja iznosi 1,5 KM po djetetu po danu redovnog prisustva nastavi.