Uprava za vakufe je saopćila kako je 166 jevrejskih radikala preko Marokanskih vrata ušlo u kompleks Al-Akse.

Grupa, u pratnji policije, u kompleksu je provela određeno vrijeme, a potom ga napustila.

Novi upadi očekuju se i u popodnevnim satima.

Ovakvi ulasci jevrejskih radikala u Al-Aksu uzrokuju tenzije na tom području.

Shodno sporazumu kojeg su Izrael i Jordan potpisali 26. oktobra 1994. godine, upravljanje kompleksom Al-Akse u nadležnosti je Uprave za vakufe Al-Qudsa koja djeluje pod okriljem Ministarstva za vakufe i vjerska pitanja.

Međutim, izraelske vlasti zanemaruju taj sporazum i od 2003. godine jednostranim potezima angažiraju policiju i bez odobrenja Uprave za vakufe uvode jevrejske grupe u kompleks Al-Akse.

Uprava za vakufe Al-Qudsa takve ulaske jevrejskih grupa i policije tretira upadom i kršenjem sporazuma i suvereniteta muslimanskih institucija.