Općinsko vijeće Novi Grad Sarajevo održalo je tematsku sjednicu na kojoj je razmatrano krajnje alarmantno stanje gradske deponije Smiljevići, koja se nalazi na teritoriji ove općine, a kojom upravlja KJKP Rad. Nadležnim institucijama upućen je apel za hitno rješevanje problema deponije koja zbog nepropisnog rada i nesnosnog smrada koji se širi okolnim naseljima, godinama stanovnicima predstavlja problem, ugrožavajući njihovo zdravlje.

Osim vijećnika Općinskog vijeća Novi Grad Sarajevo i predstavnika Općine, sjednici su prisustvovali zastupnici u Skupštini Kantona Sarajevo, Ministarstva okoliša i turizma FBiH, Ministarstva prostornog uređenja FBiH, kantonalnog Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša i Ministarstva komunalne privrede KS, Zavoda za planiranje razvoja KS, Zavoda za javno zdravstvo KS, predstavnici sedam mjesnih zajednica  u blizini deponije, te predstavnici Udruženja Eko akcija.

Burnu reakciju prisutnih na tematskoj sjednici u Općini Novi Grad izazvala je informacija koju je iznijela pomoćnica ministra prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Zijada Krvavac, da su u toku aktivnosti na proširenju deponije. 

Pitali smo Veru Arnautović v.d. direktoricu Rada planira li Vlada KS proširenje deponije, bez obzira na sve ne riješene probleme i protivljenje građana koji žive u blizini deponije.

- Nemamo informacije o planovima i daljim aktivnostima Vlade Kantona Sarajevo, stoga Vas molimo da upit koji se odnosi na proširenje i izgradnju novih postrojenja u okviru RCUO Smiljevići, proslijedite Vladi Kantona Sarajevo – odgovorila je Arnautović za Faktor. 

Deponija već duži vremenski period radi bez okolinske dozvole, a problem je u funkcionisanju prečistača procjednih voda iz tla deponije.

- Preduzeće Rad je u zakonskom roku podnijelo zahtjev za obnovu okolinske dozvole (08.02.2018. godine) za RCUO Smiljevići i trenutno još uvijek traje procedura produženja okolinske dozvole. U međuvremenu, od trenutka podnošenja zahtjeva za produženje okolinske dozvole do danas, tačnije 07.01.2019. godine smo morali dopuniti dokumentaciju za dobivanje vodne dozvole od Agencije za vodne slivove rijeke Save koja je u proceduri. Okolinska dozvola za RCUO Smiljevići istekla je 23.05.2018. godine.  Prečistač procjednih voda izgrađen je 2008. godine i trenutno nije u funkciji. Izgradnju prečistača procjednih voda radio je Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo. Trenutno se radi na uspostavljanju hidrauličkog protoka kroz postojeće bazene kako bi se smanjilo zagađenje u vodama. Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo je završio monitoring procjednih voda koji je trajao od jula 2018. do jula 2019. godine, na osnovu kojeg će se izraditi projektni zadatak za izradu projekta i izgradnju novog prečistača. U skladu sa dinamičkim planom novi prečistač bi trebao biti izgrađen do 2023. godine – pojasnila je Arnautović.

Polovinom 2018. godine na sjednici Skupštine KS zastupnici su odobrili obraćanje predstavnici građana Adisi Gojak Vejo, koji žive u kućama oko deponije. 

- Primorani smo da ostanemo zatvoreni u kućama. Ne možemo otvoriti prozore. Ljudi obolijevaju, a odgovorni obećavaju da će srediti stanje. Odgovornost prebacuju sa jednih na druge. Na sanitarnu deponiju baca se sve, od građevinskog materijala do životinjskih ostataka, što je zabranjeno. Otpadne vode na deponiji se ne odvode i zbog toga se proizvodi veliki smrad. Tražimo odgovornost od onih koji su potrošili na desetine miliona maraka za uređenje deponije, a ništa se ne vidi da se uradilo - kazala je zastupnicima Skupštine Adisa Gojak Vejo.

Istu izjavu Adisa Gojak Vejo ponavlja i sada i ništa se nije uradilo.

Deponija u Smiljevićima i dalje radi bez okolinske dozvole. Prečistač procjednih voda iz tla deponije ne radi, a razmišlja se o proširenju deponije bez obzira na protest građana i stav Općine i Općinskog vijeća Novi Grad da se kategorično protive bilo kakvom proširenju deponije.

- Nije mi jasno kako se može ići u proširenje deponije koja nema ni okolinsku dozvolu, te kako se može ići u postupak ako ni ovo što postoji ne funkcioniše. Smatramo da je ona eksploatisana, jer se eksploatiše više od 50 godina i da se više ne nalazi na periferiji grada kao što je to bilo u vrijeme njene izgradnje, te da treba tražiti drugu lokaciju na teritoriji Kantona Sarajevo, na kojoj bi se gradila deponija, a koja nije blizu naseljenih područja - kazao je načelnik Općine Novi Grad Semir Efendić, na tematskoj sjednici na kojoj je razmatrano krajnje alarmantno stanje gradske deponije Smiljevići.