Razgovor na sastanku bio je usmjeren na saradnju između Obavještajno-sigurnosne agencije BiH i EUFOR-a. Također se razgovaralo i o općoj sigurnosnoj situaciji u BiH.

Generalni direktor OSA-e BiH se zahvalio komandantu EUFOR-a za podršku EUFOR-a u održavanju sigurnog okruženja u BiH i za podršku sveukupnim naporima i sveobuhvatnoj strategiji Evropske unije u BiH.

I OSA i EUFOR se nadaju da će se uspješna saradnja i komunikacija između ovih organizacija nastaviti i ubuduće.

Generalni direktor Agencije je komandantu EUFOR-a zaželio uspjeh u održavanju predstojeće vježbe EUFOR-a "Brzi odgovor 21" koja će se održati u periodu od 26. septembra do 01. oktobra 2021. godine na jugozapadu Bosne i Hercegovine.