Vlada Tuzlanskog kantona smijenila je danas direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona Amela Mehanovića, nakon čega se on obratio redakciji Faktora pojašnjavajući pozadinu cijelog slučaja.

Kao razlog za Mehanovićevu smjenu Vlada je navela loš poslovni rezultat i nepoštovanje zaključaka Vlade TK, što sada već bivši direktor kategorično odbacuje.

Mehanović naglašava da je Izvještaj o radu KUIP-a TK za 2017. godinu jednoglasno prihvaćen na sjednici Vlade TK 27. marta 2018. godine.

- Odgovorno tvrdim, što se svakako može vidjeti iz Izvještaja, da su postignuti najbolji rezultati u radu KUIP-a TK od osnivanja, po pitanju smanjenja sive ekonomije, broja poduzetih upravnih mjera, izdatih prekršajnih naloga i zatečenih radnika na crno odnosno angažovanih suprotno Zakonu o radu, pa je stoga Vlada i prihvatila Izvještaju o radu KUIP-a TK za 2017. godinu.

Skupština i Vlada nisu tražile doradu

Isti Izvještaj proslijeđen je Skupštini Tuzlanskog kantona koji je bio uvršten u dnevni red sjednice Skupštine TK 26. aprila 2018. ali je na prijedlog premijera TK Jakuba Suljkanovića ta tačka skinuta sa dnevnog reda, a kao obrazloženje navedeni su tehnički razlozi. Nikada niti Vlada niti Skupština TK nije zatražila nikakvu doradu, niti je tražila neko objašnjenje, pa je jasno, što će kasniji postupci i potvrditi da je ustvari "političke prirode" – navodi Mehanović.

Tvrdi da su nakon toga počeli politički pritisci na njega da se priključi i podržim novi politički prijekat u TK, odnosno Pokret demokratske akcije (PDA), koji je osnovao Mirsad Kukić.

- Često su me premijer i predsjednik Skupštine TK pozivali sa različitim zahtjevima, u vezi sa podrškom navedenoj političkoj opciji, a i drugim zahtjevima, što ću iznijeti i predočiti sa dokazima Tužilaštvu TK a i drugim institucijama BiH. Nakon što nisam pristao na ucjene i što nisam htio raditi po direktivi nijedne političke stranke ni pojedinca nego samo po Zakonu, na sjednici Skupštine TK održane 31. jula 2018. godine uvrštena je tačka dnevnog red Izvještaj o radu KUIP-a TK za 2017. godinu koji nije prihvaćen bez ikakvog objašnjenja, iako su zastupnici vladajuće strukture isti Izvještaj podržali na svakoj skupštinskoj komisiji jednoglasno – kaže Mehanović.

Dodaje da zastupnici imaju pravo izjašnjavati se u skladu sa svojim ubjeđenjem ali da je neistina da Izvještaj nije prihvaćen zbog lošeg poslovnog rezultata.

Zbog pritisaka se obratio ljekaru

- Skupština uopće nije navela nikakav razlog odbijanja Izvještaja, i to koristi kao jedan od razloga za moju smjenu. Vlada je u augustu 2018. donijela Odliku o načinu razrješenja direktora prije isteka mandata i istu odluku primjenjuje retroaktivno na neprihvatanje izvještaja, jer u nedostatku argumenata očito moralo se odlučiti na takav pravni nonsens – navodi smijenjeni direktor.

Također, kaže da više nije mogao izdržati pritisak vladajućih struktura iz PDA zbog čega se obratio porodičnom ljekaru 20. augusta 2018. godine, od kada se nalazi na bolovanju.

- Vlada je odmah zatražila da joj dostavim Izvještaj o radu KUIP-a TK za prvih šest mjeseci rada u 2018. godini, nakon čega sam uputio dopis premijeru sa dokazima nadležne zdravstvene ustanove da sam privremeno spriječen da obavljam poslove zbog bolovanja. Međutim, premijer TK mi se pismeno obratio da on to ne smatra „opravdanim“ razlogom za nedostavljanje Izvještaja, vjerovatno želeći time da mi onemogući i pravo na bolovanje i to je iskoristio kao jedan od razloga za moje razrješenje – naglašava Mehanović.

Također, ističe da su rezultati rada Inspekcija za prvih šest mjeseci 2018. godine najbolji i da su nadležnim ministarstvima dostavljani mjesečni Izvještaji na osnovu kojih se mogao pratiti rad Inspekcije.

- A ako uzmemo u obzir da je Vlada TK nakon mog razrješenja imenovala za v.d. direktora osobu koja se nalazi na Kantonalnoj listi PDA za Skupštinu TK za predstojeće izbore, onda je jasan i nedvojben razlog moje smjene. Na kraju, spreman sam na sučeljavanje sa bilo kim i bilo gdje, a u vezi navedenih tvrdnji, a o meni neka govore i rezultati i djela jer nisam i neću biti dio montiranih inspekcijskih kontrola – zaključuje Mehanović na kraju.