Ove godine je šef kabineta primljen u stalni radni odnos i to na poziciju višeg stručnog saradnika i po proceduri koju su problematizirali državni revizori.

U revizorskom izvještaju o radu Agencije za zaštitu ličnih podataka u 2021. godini navedeno je da je direktor Agencije rješenjem imenovao šefa kabineta, bez konkursa, a na osnovu važećeg internog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji.

Međutim, revizija je konstatovala da taj pravilnik nije usklađen sa zakonima pa je i popunjavanje radnog mjesta šefa kabineta izvršeno u suprotnosti s odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.

Revizori su potom konstatovali da je u martu ove godine završena procedura prijema u stalni radni odnos višeg stručnog saradnika i da je "na tu poziciju primljena osoba koja je do tog momenta obavljala posao šefa kabineta direktora".

No, reviziji je sporan način provođenja tog konkursa. Naime, kako piše u revizorskom izvještaju, javni oglas je proveden po odredbama zakona koje se odnose na prijem državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine.

Radi se o postupku koji je različit od redovnog pa je drugačiji način oglašavanja, kraći rok za podnošenje prijava, drugačija struktura pismenog dijela stručnog ispita...

Revizori su utvrdili da nisu bili ispunjeni uvjeti da se takav postupak provede, imajući u vidu, između ostalog, da nije bilo izmjene propisa u pogledu prenosa ili preuzimanja nadležnosti Agencije.

Agencija za zaštitu ličnih podataka BiH, na čijem je čelu Dragoljub Reljić, nije imala zamjerki na revizorski izvještaj.