- Jedno je sigurno: Evropljani su proširenje na Zapadni Balkan do sada temeljito zabrljali. Ali za to nije odogovoran samo Brisel, već i zemlje kandidati. Post faktum, bila je teška strateška greška dati obećanje o pristupanju. Na taj način su u regionu stvorena ogromna očekivanja, koja nije moguće ispuniti - piše njemački list, a prenosi euroactiv.rs.

Visoki troškovi integracije

Die Welt u komentaru ocjenjuje da bi sami troškovi integracije u slučaju Zapadnog Balkana bili tako visoki, da bi borba oko raspodjele tih troškova erodirala i inače krhku EU.

Evropljani su, dodaje dalje list, dužni da kažu istinu i zato da ne bi izazivali dodatno razočaranje kod ljudi i sukcesivno destabilizovali region.

Postavljajući pitanje šta je EU učinila pogrešno na Zapadnom Balkanu, list piše da je to, pored obećanog članstva, bio prije svega tehnokratsko-fazni pristup sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP) koji je trebalo da veže region za EU.

- Demonstriran je pun program briselske birokratije: godišnji samiti, savjet za pridrživanje, odbor za pridruživanje, parlamentarni odbor, forum civilnog društva. Tako je trebalo da nastanu perfektni članovi u duhu takozvanih kriterija iz Kopenhagena, koji poštuju demokratske principe, koji su institucionalno osnaženi i ekonomski potpuno razvijeni. Istovremeno, u region je uloženo premalo novca - piše Die Welt.

S druge strane, balkanska šestorka je u "začaranom krugu loše vladavine i ekonomsko-socijalne bijede" koja je dovela do imigracije i gubitka kvaliteta, ali i "pocijepanih društava sa korumpiranim strukturama, kriminalom koji hara sve do najviših nivoa vlasti i sa polu-autokratskim liderima poput Aleksandra Vučića, Edija Rame i Mila Đukanovića – navodi njemački list.

- Sramota je da EU podilazi akterima kao što je predsjednik Srbije Vučić - koji neprestano hvali Kinu, održava manevre sa Rusijom, ima ministra spoljnih poslova koji njeguje velikosrpske fanazmagorije, brutalno postupa sa opozicionarima u svojoj zemlji i održava sporazum o slobodnoj trgovini sa Evroazijskom ekonomskom zajednicom kojom dominira Rusija - piše Die Welt.

Stvoriti zajedničko tržište

Uz ocjenu da su "rovovi između pojedinih zemalja Zapadnog Balkana i poslije dvije decenije još uvijek duboki, da je uzajamno nepovjerenje veliko, a spremnost za saradnju samo umjereno izražena", dnevnik piše da je važno da svih šest država napokon stvori zajedničko tržište, umjesto što se u svakom problemu oslanjaju na EU.

- Zemlje zapadnog Balkana moraju da razviju autohtonu volju za reformama i pomirenjem, umjesto što su se fiksirale na himeru budućeg članstva u EU – navodi se u članku.

Onda bi, u optimističnom scenariju, za 15 godina bio zamisliv djelimični pristup jedinstvenom evropskom tržištu, ali je važno do tada milijardama eura podržati region, a najavljenih 30 milijardi za narednih sedam godina su dobar korak - piše list.

- Izvoz stabilnosti kroz proširenje - ta dugogodišnja mantra EU je gotova stvar. Ona je dovela i do toga da napredak integracije nije mogao da drži korak sa tempom širenja. A to je i jedan od razloga zašto je EU danas u tako katatoničnom stanju. Nove runde proširenja bi to samo pogoršale – zaključuje Die Welt u članku.