- Sredine u kojima je odlazak stanovništva najveći problem, poput Vareša i Breze od posebnog su značaja za Demokratsku frontu jer smo dužni stvarati ambijent za otvaranje novih radnih mjesta kako bi unaprijedili život svakog pojedinca i tako zasutavili odliv stanovništva - saopćili su iz DF-a.

Također, dodaju, od izuzetnog značaja je zaštiti kulturno-historijsko naslijeđe Bosne i Hercegovine, kao i raditi na afirmaciji kulture i sporta kroz rekonstrukciju i modernizaciju postojećih sportskih i kulturnih objekata.

- Stimulisanje lokalne proizvodnje Visokog, Vareša i Breze također su dio programskih ciljeva Demokratske fronte i na tome će naši izabrani vijećnici, kao i do sada, insistirati - naveli su.

Posjetom ova tri mjesta, kako dodaju, nastavljena je kampanja Demokratske fronte u toku koje će razgovarati sa građanima više od 60 općina i gradova u kojima ova stranka nastupa na lokalnim izborima.