- Na ovaj način Evropski sud za ljudska prava je potvrdio da Republika Hrvatska nema nikakvo pravo da se miješa u unutarnja pitanja Bosne i Hercegovine, a koja se konkretno tiču izbornog procesa u Bosni i Hercegovini, što Demokratska fronta već godinama ističe.

Osim toga pokazuje se da Republiku Hrvatsku naročito smeta to što dovodimo u pitanje nejednaku vrijednost glasa i to što sukladno presudama Evropskog suda za ljudska prava nastojimo ostvariti jednakost vrijednosti glasa svih građana Bosne i Hercegovine. Demokratska fronta će putem pravnih i političkih mehanizama nastaviti sa borbom i zalaganjem za građansku državu, borbom koja u interesu države i koja je lišena sitnog politikanstva i jeftinih doskočica. Demokratska fronta ovim putem pozdravlja aktivnosti Zlatana Begića i pravnog tima DF-a - navodi se u saopćenju Demokratske fronte.