Na taj datum 1992. godine u Sarajevu samozvana Skupština srpskog naroda u Bosni i Hercegovini donijela je "Deklaraciju o proglašenju Republike srpskog naroda Bosne i Hercegovine".

Uslijedila je agresija na međunarodno priznatu Republiku Bosnu i Hercegovinu koja je sa sobom donijela genocid, ubijanja, silovanja, progon, spaljivanje kuća, vjerskih objekata, otvaranja logora...

Šukrija Meholjić, poznati karikaturista rodom iz Srebrenice svoj najnoviji uradak nazvan "9. januar - start genocida u BiH" posvetio je upravo ovom datumu.