Služba za poslove sa strancima je u utorak, nakon provedenih mjera i radnji iz svoje nadležnosti udaljila sa teritorije Bosne i Hercegvine devet državljana Egipta.

Iz Službe za poslove sa strancima kazali su da su navedene osobe ilegalno boravile na teritoriji BiH, te su s tim u vezi, preduzeli neophodne mjere i radnje te im je izrekla mjeru protjerivanja i stavljanja pod nadzor u Imigracioni centar.

S obzirom da se radi o licima koja nisu posjedovala identifikacione dokumente, Služba za poslove sa strancima je u saradnji sa ambasadom Egipta u Sarajevu, u vrlo kratkom periodu utvrdila identitet navedenih osoba, te je egipatska ambasada za njih osigurala putne listove u cilju njihovog udaljavanja sa teritorije BiH.

U toku postupka osobe su izrazile želju da se vrate u zemlju porijekla te je proveden postupak njihovog udaljenja, te su u utorak udaljeni iz BiH, zaključili su iz Službe za poslove sa strancima.