Također, nastavljeno je i podnošenje novih tužbi fizičkih osoba za naknadu štete zbog povreda nanesenih napadom ovih pasa. Po ovom osnovu je u 2019. godini ukupno u radu bilo 54 predmeta, od čega je 43 predmeta preneseno iz ranijeg perioda. U 2019. godini uočena je pojava povećanja podnesenih tužbi za ujede pasa i to na lokaciji MZ Hrasnica.

Zbog ozbiljnosti problema Pravobranilaštvo Općine predlaže da Općinsko vijeće donese zaključak kojim će se tražiti od Veterinarske stanice Kantona Sarajevo da po zahtjevu nadležne općinske službe redovno uklanjaju čopore pasa lutalica sa lokaliteta Hrasnice kao i drugih lokacija gdje se pojave ovi psi, i preda ih JKP "Rad" na daljnji postupak zbrinjavanja, saopćila je Općina Ilidža.