- Želimo da sačuvamo postojeća, kreiramo nova radna mjesta i da naraste broj privrednih subjekata u KS. Ukidanje parafiskalnih nameta jedan je od prioriteta i uspio sam da vidim da ta sredstva ostanu neiskorištena i prenose se, jer ne postoje konkretni projekti. Pozivam sve koji nas prozivaju da nam dođu s konkrentim rješenjima. Moja vrata će biti otvorena 24 sata za njih, jer 25 godina se optužujemo i 25 godina nam propada i privreda i ekonomija - izjavio je Delić.

No, nakon ove izjave postavlja se logično pitanje, ako nam privreda i ekonomija propadaju 25 godina, kako je Kanton Sarajevo onda "propao" do milijarde budžeta? Također, kako to da je privreda KS jača od kompletne privrede entiteta RS?

Ako je ministar govorio samo o KS, usporedbe radi početkom 2010. godine u KS je bilo nešto više od 119.000 zaposlenih, a prosječna neto plaća je iznosila 991 KM. Početkom 2020. godine, dakle prije pandemije COVID-19, KS je imao više od 152.000 zaposlenih, a prosječna neto plaća je iznosila 1.153 KM. Ovi podaci svakako nisu najbolji rezultat koji se mogao postići, ali i demantuju tvrdnju Delića da godinama ekonomija isključivo nazaduje.

Nepobitna je, također, činjenica da je budžet značajno rastao u prethodnim godinama, a samo u posljednjih šest godina narastao je više od 300 miliona KM.

Budžet KS po godinama:

2020. - 989.264.434 KM
2019. - 941.762.186 KM
2018. - 769.080.000 KM
2017. - 712.379.300 KM
2016. - 696.292.200 KM
2015. - 676.300.000 KM

Isto tako, prema službenim podacima Uprave za indirektno oporezivanje BiH, u 2016. godini prikupljeno je 6,6 milijardi KM indirektnih poreza, a najviše je uplaćeno iz Kantona Sarajevo i to 2,7 milijardi KM. Prema tim podacima, Kanton Sarajevo uplati gotovo milijardu KM više indirektnih poreza nego cijela Republika Srpska!

Također, UIOBiH je u 2019., u godini prije pandemije koronavirusa, prikupio ukupno 7 milijardi i 987 miliona KM na Jedinstvenom računu, što je za cca 390 miliona KM ili 5,14% više u odnosu na 2018. godinu.

Određeni ekonomski napredak u prethodnim godinama vidljiv je i na nivou BiH iz podataka Agencije za statistiku BiH o robnoj razmjeni. Tako se može vidjeti da je od 2007. godine do 2016. pokrivenost izvoza uvozom rasla od 42,71 posto do 58,35 posto. U 2017. i 2018. ta pokrivenost rasla je do 60,79 posto i 61,74, da bi u 2019. iznosila 58,94 posto.

Dakle, iako ozbiljnija analiza zahtijeva mnogo više prostora i podataka kao pokazatelja ekonomskih trendova i ovo je sasvim dovoljno kako bi se stekao uvid u to da Delić u javnim istupima iznosi proizvoljne tvrdnje koje je lako pobiti činjenicama.