- Shodno međunarodnom ugovoru koji imamo sa EXPO-om, imamo obavezu u članu 5 da čuvamo povjerljivost podataka. Svi oni koji žele da vide svaki dokument Vlade Kantona Sarajevo mogu da se najave u Ministarstvo privrede i dođu na uvid u dokumentaciju. U članu 5 se navodi "strane će čuvati povjerljivost uslova ovog ugovora i svih podataka, bilo u pisanom ili bilo kojem drugom obliku" - kazao je Delić. 

VEZANI TEKST - Kojim uposlenicima je Vlada KS odobrila put u Dubai

Dodao je kako za one podatke koji se po svojoj prirodi trebaju smatrati povjerljivim strane trebaju osigurati da njihovi službenici, direktori, zaposlenici i predstavnici čuvaju tajnu i da svu takvu dokumentaciju i informacije tretiraju kao vrlo povjerljive.

- Pored gore navedenog, svaka strana obavezuje se da neće koristiti bilo koju informaciju koju je dostavila druga strana i bilo koja od njenih podružnica, u skladu sa ovim ugovorom, u bilo koju drugu svrhu, osim u svrhu i korist ovog projekta - istakao je Delić.