Delegacija Općine Stari Grad položila je cvijeće i proučila Fatihu u Velikom parku, gdje se nalaze mezari šest policajaca ubijenih tog tragičnog 26. oktobra 1993. godine. U Velikom parku ukopani su Admir Hebib, Izet Karšić, Jasmin Čamdžija, Kemal Kojić, Elvir Šovšić i Hamid Humić.

Poslije toga je općinska delegacija posjetila i groblja Sveti Marko i Bare, gdje su ukopana još tri ubijena policajca. Na groblju Sveti Marko počast je odata Draganu Miljanoviću i Srđanu Bosiljčiću, a na groblju Bare Slavenu Markešiću.

Akcija "Trebević 2" izvedena je kako bi se Armija RBiH obračunala sa pripadnicima 10. brdske brigade kojom je komandovao Mušan Topalović Caco, a njeno izvršenje naredio je sami vrh Predsjedništva Republike BiH s ciljem uspostave reda i vraćanja odmetnutih vojnih grupa u sistem. Cjelokupna akcija pretvorila se u tragediju u kojoj je stradalo devet policajaca.

Osim delegacije Općine Stari Grad, programu obilježavanja su prisustvovale su i delegacije Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, kantonalnog Ministarstva za boračka pitanja, Grada Sarajevo, policijskih i boračkih udruženja, te članovi porodica i prijatelji. Današnji događaj organizovalo je Udruženje pripadnika policije RBiH "Policija 1991-1995".