Delegacija Evropske unije/Ured specijalnog predstavnika EU, u suglasju sa šefovima misija zemalja članica u Bosni i Hercegovini, pozdravila je današnje usvajanje izmjena i dopuna Zakona o krivičnom postupku (ZKP) u Domu naroda Parlamenta BiH.

- Današnjim ishodom političke stranke pokazuju spremnost da na osnovu kompromisa donose važne odluke u interesu građana, te da ulažu napore kako bi se provele odluke Ustavnog suda BiH. Usvajanje ovog zakona u Zastupničkom domu BiH prije oktobarskih izbora pokazalo bi neophodnu političku volju i predanost Bosne i Hercegovine da djeluje kao kredibilan partner Evropskoj uniji i njenim zemljama članicama u borbi protiv teških krivičnih djela i osiguravanju javne sigurnosti – navodi se u izjavi. 

Dalje se navodi da je usklađivanje ZKP-a sa međunarodnim i evropskim standardima od ključne važnosti za mogućnosti institucija odgovornih za vladavinu zakona da provode osjetljive istrage i sarađuju sa međunarodnim agencijama za provedbu zakona. Ovo je izuzetno važno za daljnji napredak BiH na putu ka EU.