Njihovo saopćenje prenosimo u cijelosti. 

- Očekujemo od vlasti iz cijele BiH da pravilno istraže i pokrenu postupke pred nadležnim sudovima u slučaju bilo kakvih sumnji o zloupotrebi sredstava u procesu javnih nabavki, uključujući i onih za vrijeme odgovora na COVID-19 pandemiju. Od svih predstavnika vlasti očekujemo da provedu učinkovite istrage, u potpunosti u skladu sa garancijama pravičnog suđenja, na temelju načela vladavine prava, kao ključne vrijednosti EU-a, i bez bilo kakvog političkog pritiska ili utjecaja. Nezavisnost tužilaca i sudija su od suštinskog značaja i moraju se osigurati. Prijetnje i pritisci na policiju i tužioce su neprihvatljivi.

Pozivamo Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine da bez daljnjeg odlaganja uskladi zakonodavstvo BiH o javnim nabavkama sa relevantnom pravnom stečevinom EU-a, kako se to zahtijeva i u Mišljenju - navodi se u saopćenju Delegacije EU-a u BiH.