Tokom sastanka sa direktorom policije Aktaš Mehmetom, izraženo je obostrano zadovoljstvo saradnjom u borbi protiv svih oblika kriminala, kao i spremnost da se saradnja proširi i unaprijedi.

Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH Mirsad Vilić izrazio je posebnu zahvalnost za kontinuiranu podršku policije Republike Turske u oblasti obuke policijskih službenika iz BiH u Turskoj, dok je direktor Aktaš izrazio spremnost da se i taj oblik saradnje nastavi, te da se broj obuka poveća, saopćeno je iz Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH.

Delegacija Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH posjetila je sjedište Odjela za specijalne operacije policije Republike Turske, gdje su prisustvovali prezentaciji najnovijih tehničkih i taktičko operativnih dostignuća, jedne od najbolje opremljenih i obučenih jedinica za specijalne operacije u svijetu.

Održan je i sastanak sa direktorom Odjela za javni red policije Republike Turske, koja obavlja 80 posto aktivnosti u borbi protiv kriminala. U okviru ovog Odjela nalazi se i jedinstvena kontakt tačka za međunarodnu policijsku saradnju.

Konstatovano je da je saradnja na zadovoljavajućem nivou. S obzirom na slične izazove u borbi protiv kriminala, razmijenjena su iskustva i najbolje prakse, te dogovorena daljnja saradnja.

U saopćenju se navodi da je delegacija Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH posjetila i sjedište Obavještajne službe Republike Turske, gdje je održan sastanak sa direktorom službe i njegovim saradnicima, koji su prezentirali sigurnosne izazove sa kojima se ova agencija susreće u oblasti borbe protiv terorizma.

Direktor obavještajne službe je ponudio mogućnost organizacije obuka za službenike bh. agencija u oblasti borbe protiv terorizma i cyber kriminala.

Tokom ovog sastanka, na obostrano zadovoljstvo, dogovorena je uzvratna posjeta delegacije policije Republike Turske na čelu sa direktorom Aktaš Mehmetom.

Takođe u okviru ove posjete, delegacija Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH posjetila je četiri službenika Direkcije, koji se trenutno nalaze na obuci u Ankari, saopćeno je.