Program novčane podrške ruralnom razvoju u Federaciji BiH za ovu godinu iznosi 68.700.000 KM, a čijom realizacijom se, kako je rekao Šemsudin Dedić, federalni ministar poljoprivrede, želi povećati i ponuda domaćih poljoprivrednih proizvoda, adekvatniji životni standard poljoprivrednih proizvođača. Realizacija Programa će početi po njegovoj objavi u Službenom listu FBiH. Dedić ukazuje da su dosadašnja izdvajanja i dalje nedovoljna za jači razvoj poljoprivrede.

- Mjere novčanih podrški predviđenih Programom, treba da doprinesu unapređenju poljoprivredne proizvodnje i povećanju obima korištenja poljoprivrednog zemljišta s ciljem jačanja konkurentnosti na domaćem i inostranom tržištu. Zatim, povećanju ponude domaćih poljoprivrednih proizvoda uz poboljšanje kvalitete zdravstvene i higijenske ispravnosti proizvoda. Osiguranju stabilnijeg dohotka poljoprivrednika i omogućavanju adekvatnijeg životnog standarda poljoprivrednih proizvođača - govori Dedić.

Dodaje kako i kantoni u svojim budžetima usvajaju programe poticaja za poljoprivrednike.

- Taj iznos u prošloj godini na nivou kantona bio je 21 milion KM. Isto tako i općine svake godine planiraju značajna sredstva za podršku poljoprivrednim proizvođačima. I pored svega, moram naglasiti da su ova sredstva nedovoljna za jači razvoj poljoprivrede. Naša izdvajanja za poljoprivredu daleko su niža od svih zemalja u okruženju. A o zemljama Evropske unije da i ne govorim. Tako da za jaču razvojnu dimenziju je potrebno izdvajati veća sredstva, pogotovo, za kapitalne investicije. Također, ova godina je teška za poljoprivredne proizvođače, prije svega zbog vremenskih neprilika koje smo imali u našoj zemlji - rekao je Dedić.

Kaže da bi federalni, općinski i kantonalni nivoi trebali pokušati u ovoj godini kroz rebalans budžeta obezbjediti dodatna sredstva za podršku poljoprivredi.

- U Programu je za biljnu proizvodnju planirano 10.775.109 KM, a za animalnu 55.89.793 KM. Najznačajnija stavka u podrškama proizvodnji su poticaji za mlijeko koji su zadržani na prošlogodišnjem nivou, to jeste 0,28 KM po litri mlijeka za pravna lica i obrte, odnosno, 0,26 KM za fizička lica po litru - kazao je Dedić.

Podsjećanja radi, sa Programom se kasnilo, jer je Budžet Federacije BiH za ovu godinu donesen u februaru.