Na sjednici je data saglasnosti i za ratificiranje Sporazuma o finansiranju i projektu između KfW-a, Frankfurt na Majni (KfW), i Bosne i Hercegovine (primalac), koju predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Federacije BiH, koju predstavljaju Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo prostornog uređenja (agencija za realizaciju projekta) u iznosu od 9.500.000 eura – Energetska efikasnost u javnim zgradama.

Također je data saglasnost za ratificiranje Sporazuma o zajmu (Hitni projekt za COVID-19 za BiH) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj.

K znanju su primljeni izvještaji sa Samita predsjednika Evropskog parlamenta s predsjednicima parlamenata država zapadnog Balkana, Brisel, Kraljevina Belgija, 28. januar 2020., godine, Izvještaj o posmatranju izbora u Republici Azerbejdžan, Baku, 9. februar 2020.,

Primljen je k znanju i Izvještaj s 14. plenarne sjednice PS Mediterana, 19. - 21. februar 2020. godine, Atina, Grčka, te Izvještaj s Konferencije Evropskog semestra - interparlamentarne konferencije o stabilnosti, privrednoj saradnji i upravljanju u Evropskoj uniji u suorganizaciji Evropskog parlamenta i Hrvatskog sabora, Brisel, Kraljevina Belgija, saopćeno je iz Sektora za odnose s javnošću Parlamenta BiH.