S ciljem stvaranja finansijskog okvira za provedbu Zakona o opravima branilaca i članova njihovih porodica, Vlada Federacije BiH će, na današnjoj sjednici koja je počela u Sarajevu, razmatrati Nacrt odluke o izmjenama i dopunama Budžeta FBiH za 2019. godinu i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o njegovom izvršavanju.

Federalna vlada će se izjasniti o više zakonskih projekata. Riječ je o prednacrtima Zakona o poticanju razvoja male privrede u FBiH, Zakona o zaštiti zraka i Zakona o izmjenama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova.

Na dnevnom redu je i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, čiji je cilj produženje roka do kojeg ovi postupci moraju biti okončani.

Pred članovima Vlade su i informacije o poravnanjima između entiteta pri raspodjeli indirektnih poreza s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za period 2005. - 2018. godina, te o provedbi Uredbe o poticanju zapošljavanja za 2018. godinu.

Za današnju sjednicu je kandidirano više odluka i rješenja iz oblasti kadrovske politike.