Više od 102.000 korisnika pripadnika boračke populacije danas će na račune dobiti redovne mjesečne naknade bez umanjenja, u skladu s ranijim opredjeljenjem Vlade FBiH i resornog Ministarstva da su ove kategorije prioritet u isplatama iz federalnog budžeta. Federalno ministarstvo finansija uputilo je danas naloge bankama, a korisnici od sutra mogu preuzeti naknade sa svojih računa, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Riječ je o 83.112 korisnika ličnih i porodičnih invalidnina te 4.807 dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja.

Kad je riječ o demobiliziranim braniocima, od početka primjene federalnog zakona, više od 15.000 korisnika je ostvarilo pravo na egzistencijalnu naknadu, a za mjesec maj naknade će dobiti 14.845 demobiliziranih branilaca starijih od 57 godina.

Federalno ministarstvo finansija osiguralo je novac i za isplatu invalidnina za ratne vojne invalide, porodice poginulih branioca te nosioce ratnih priznanja za juni 2020. godine, u ukupnom iznosu od 26.354.077,26 KM.

Nalozi za isplatu invalidnina tim kategorijama su upućeni bankama, saopćeno je iz Ministarstva finansija FBiH.