Bradarac podsjeća kako je upravo on, na sjednici Skupštine kluba održanoj 26. decembra 2017. godine, imenovan za v.d. predsjednika UO, dok je na sjednici Skuštine od 8. januara 2018. godine, kada je izglasan ulazak investitora Han grupe, izmijenjeno samo pet tačaka Statuta kluba, da bi se omogućilo preuzimanje vlasničkog i upravljačkog udjela. Novi Statut kluba, napominje, nikada i nije izrađen.

- Očekujem od gospodina Olguna da pošalje svoju pismenu ostavku, da bismo mogli djelovati i imenovati ljude koji bi imali legitimitet da predstavljaju klub. Trenutno klub nema ni direktora, ni sekretara… Nijednu ovlaštenu osobu. Sada je samo bitno da klub opstane. Nije više bitno ni u kojem rangu takmičenja će biti, a da se, onda, u budućnosti pokrivamo onoliko koliko imamo novca. A ne da više pričamo o izlasku u Evropu, a ne možemo platiti ni osnovno - kaže Bradarac, koji se nada da će turski investitor “počistiti” dugove koji su ostali iza njega.

- Barem bi to bio red. Na njega nije bilo pritiska da vraća dugove prethodnih saziva. Ovo što je ostalo duga iza njega, radi se o enormnim ciframa. Mislim da se radi od dugu između dva i dva i po miliona KM. Samo se igračima duguje oko 600.000, bez 18 tužbi… Mislim da poreskog duga ima 400.000 - 500.000 KM. Volio bih da i privredni subjekti kojima se duguje za smještaj, hranu…, da malo pričekaju izmirenje obaveza prema njima. Ako su pametni, ići će s tužbama prema Olgunu - poručuje Bradarac, koji ističe kako će prioritet u njihovom radu biti da se osigura licenca za takmičenje za narednu sezonu.

Bradarac napominje kako čeka notara da danas preuzme ključeve stadiona od klupskog prevodioca sa turskog jezika Samira Kaltaka, kojeg je Olgun ovlastio da vrati ključeve.

- U najskorije vrijeme pokušat ćemo okupiti grupu ljudi koji vole klub i koji su, zajedno sa Gradskom upravom i Gradskim vijećem, spremni pomoći klubu da preživi ove teške trenutke - kaže Bradarac, koji napominje da mu je ovo već treći put da pokušava "udahnuti život klubu te da ulazi kada su već zaključane klupske prostorije".

Bradarac napominje da je dobio uvjeravanja Gradske uprave i gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića da će pomoći koliko je u njihovoj moći te da se Gradska uprava neće olako odreći Čelika.

Navodi da mu nije poznato da je, zbog neizmirenja rata starog poreskog duga od strane Gradaske uprave, prekinut ugovor o reprogramu, potpisan u julu 2018. godine sa Poreskom upravom Federacije Bosne i Hercegovine. Grad Zenica se tada bio obavezao da će na 10 godina, odnosno 120 mjesečnih rata po oko 23.000 KM, platiti zaostala poreska dugovanja Čelika, a koji, sada je očito, nije izmirivao ni prispjele poreske obaveze, a što je bio dužan isplaćivati klub.