Općinsko vijeće Vogošća održalo je jučer svoju 33. redovnu sjednicu.

Nakon redovnih uvodnih tačaka kao što su vijećnička pitanja i inicijative i izvještaj o realizaciji vijećničkih pitanja i inicijativa, prešlo se na odluku o visini bazne cijene i obračunu naknade za troškove uređenja građevinskog zemljišta na području općine Vogošća, saopćeno je iz te općine.

Bazna cijena troškova uređenja građevinskog zemljišta na području općine Vogošća utvrđena je u iznosu od 110,KM po metru kvadratnom  netto korisne površine objekta.

- Općinsko vijeće je donijelo odluku da se pristupi izradi regulacionog plana "Centar – Vogošća", a po hitnom postupku su usvojene izmjene i dopune regulacionih planova "Hotonj I" i "Poslovna zona Šip – IT Park". Usvojen je i nacrt plana rada Općinskog vijeća Vogošća za 2020. godinu i upućen u javnu raspravu - navodi se u saopćenju.

Javna rasprava će trajati do 10. decembra.

Budući da je mjesto zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Vogošća, izborom dotadašnje zamjenice Amre Hasagić u Skupštinu Kantona Sarajevo, ostalo upražnjeno Vijeće je izabralo novu zamjenicu predsjedavajućeg. U pitanju je Dalia Šabić iz Demokratske fronte.

Vijeće je primilo k znanju i tri informacije i to: Informaciju o komunalnoj higijenii održavanju zelenih površina u 2019. godini na području općine Vogošća, Informaciju o stepenu realizacije donesenih strategija i Informaciju o pokrenutim inicijativama iz nadležnosti drugih institucija i nivoa vlasti.