Podsjećamo, tematska sjednica o zdravstvu je trebalo da se održi 28. januara ali je zbog nedovoljno informacija prolongirana do daljnjeg.

Neophodno je napomenuti da je opozicija u Zastupničkom domu FBiH tražila da se isključivo raspravlja o stanju u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, da bi potom stigli zahtjevi klubova SDA, SBB i HDZ da se sjednica proširi na sve kliničke centre, i da se općenito raspravlja o stanju u zdravstvu.

- Do kraja ove sedmice, ili početkom naredne, održat će se sastanak rukovodstva Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine sa dijelom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, gdje će biti i federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić. Imamo i ovu raspravu, odnosno, konsultacije vezano za stavljanje u parlamentarnu proceduru zakona o finansijskoj konsolidaciji zdravstvenih ustanova. Tada ćemo konačno dobiti odgovor da li su materijali spremni ili nisu za tematsku sjednicu o zdravstvu - rekao nam je Zaimović.

Dodaje kako bi tematska sjednica bila veoma aktuelna s obzirom i na situaciju s koronavirusom.

- Hronološki, opozicija je tražila da se raspravlja o Kliničkom centru Sarajevo. Tri kluba, SDA, SBB i HDZ, su tražili da se raspravlja o stanju u zdravstvu. A onda sam imao pojedinačne zahtjeve od Kluba samostalnih zastupnika, da se raspravlja o Kliničkom centru Tuzla. Imam i pojedinačnih zahtjeva zastupnika u kojima se traži da se raspravlja o pojedinim kantonalnim bolnicama, s obzirom na probleme koji postoje. Dakle, ja bih trebalo da sazovem sjednicu u skladu sa dnevnim redom, takvu sam ranije i sazvao, u skladu s onim kako su zahtjevali iz opozicije, ali će moj prijedlog biti da mi te diskusije objedinimo - govori nam Zaimović i dodaje:

- Mislim da je to racionalno. Parlament je tu da odluči hoćemo li tako ili nećemo. Ali mislim da znam kako razmišlja ubjedljiva većina, i da će se u konačnici prihvatiti zahtjev, odnosno, prijedlog da se raspravlja o zdravstvu uopće, uključujući sve zdravstvebne ustanove koje tretiraju oblast zdravstva u Federaciji. Svako će imati prostora u okviru tog dnevnog reda da raspravlja o onome o čemu je planirao raspravljati kroz svoje zahtjeve - rekao nam je Zaimović.